Halaman Utama Carian Nama:
  Carian No Tel Pejabat:

 

Bil Pusat Tanggungjawab
1 Pejabat Naib Canselor
2 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
3 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
4 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
5 Pejabat Provost UTHM- Kampus Cawangan Pagoh
6 Pejabat Pendaftar
7 Pejabat Bendahari
8 Perpustakaan Tunku Tun Aminah
9 Pejabat Penasihat Undang-Undang
10 Pejabat Penolong Naib Canselor ( Digital dan Infrastruktur)
11 Pejabat Penolong Naib Canselor (Strategik dan Kualiti)
12 Pusat Pengajian Siswazah
13 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
14 Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
15 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
16 Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan
17 Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
18 Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
19 Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi
20 Fakulti Teknologi Kejuruteraan
21 Pusat Pengajian Diploma
22 Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
23 Pusat Pengajian Bahasa
24 Johor Business School (JBS)
25 Pejabat Antarabangsa
25 Metro System Academy (MSA) UTHM
26 Pusat Pembangunan & Kecemerlangan Akademik
27 Teaching Factory
28 Pusat Pembelajaran Maya (Centre For Virtual Learning)
29 Pusat Pembelajaran Berterusan Dan APEL
30 Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
31 Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC)
32 Pusat Hubungan Industri Dan Masyarakat (ICRC)
33 Institut Kejuruteraan Integrasi (I²E)
34 Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
35 Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
36 Institut Penyelidikan Pendidikan Dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET)
37 Institut Harta Tanah Malaysia (MyREI)
38 Pejabat Penerbit
39 Pusat Pembangunan Pelajar
40 Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
41 Pusat Kebudayaan Universiti
42 Pusat Teknousahawan Universiti
43 Pusat Perumahan Pelajar
44 Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja
45 Kolej Kediaman Luar Kampus Parit Raja
46 Kolej Kediaman Kampus Pagoh
47 Pejabat Pengurusan Makmal UTHM - Kampus Cawangan Pagoh
48 Pusat Kepimpinan Dan Kompetensi
49 Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE)
50 Pejabat Kelestarian Kewangan
51 Pusat Pembangunan Perniagaan (BizDeC)
52 Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
53 Pusat Teknologi Maklumat
54 Pejabat Kampus Lestari (SCO)
55 Pejabat Perancangan Strategik Dan Pengurusan Risiko
56 Pejabat Pengurusan Kualiti
57 Pejabat Pemasaran Dan Komunikasi Korporat
58 Pejabat Pengurusan Akademik
59 Pejabat Canselori
60 Pejabat Hal Ehwal Pelajar
61 Pusat Sukan Universiti
62 Pejabat Pentadbiran UTHM-Kampus Pagoh
63 Pusat Kaunseling Universiti
64 Pusat Wakaf & Endowmen
65 Pusat Kesihatan Universiti
66 Pusat Islam
67 Unit Audit Dalam
68 Unit Integriti
69 Yayasan UTHM
70 Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
71 Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi (SUKSIS)
72 Kor Siswa Bomba
73 Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES)
74 Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (SISPA)
75 Siswa Siswi Koreksional (SISKOR)
76 Briged RELA Siswa Siswi (RELASIS)
77 Kelab Staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (KSUTHM)
78 Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
79 UTHM HOLDINGS SDN BHD
80 Profesor Adjung
81 Majlis Profesor Universiti (MPU) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
82 Pusat-Pusat Kecemerlangan
83 Pusat Perkembangan Awal Kanak - Kanak ( PPAK) UTHM
84 Koperasi UTHM
85 Pegawai Kanan Universiti
86 KAFETERIA UNIVERSITI