Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pegawai Kanan Universiti
Pegawai Universiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ts. Dr. Wahid bin Razzaly
Naib Canselor
07-4537001
wahid
Prof. Dr. Ismail bin Abd. Rahman
Timbalan Naib Canselor ( Akademik dan Antarabangsa)
07-4537003
ismailar
Profesor Ts. Dr. Ruzairi bin Abdul Rahim
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
07-4537150
ruzairi
Prof. Madya Dr. Afandi bin Ahmad
Timblan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
07-453 3362
afandia
Prof Dato Dr Abdul Razak B. Hj Omar
Provost
06-9742002
abdulrazak
Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman
Pendaftar
07-4537100
halim
E16-201-06
Cik Azizah Bte Nasri
Bendahari
07-4537050
azizah
Prof. Dr. Ahmad Tarmizi bin Abd. Karim
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
07-4537444
tarmizi
A4-209-10A
Prof. Madya Dr. Wan Fauzi @ Wan Fauziah Bt Wan Yusoff
Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
07-4537560
fauziahy
Pn. Norliah binti Yaakub
Penasihat Undang-Undang
07-4537871
norliah
Zaharah binti Abd Samad
Menjalankan Tugas Ketua Pustakawan
07-4533301
zaharah
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.