Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat Penolong Naib Canselor
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Ts. Dr. Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
Penolong Naib Canselor / Profesor (VK6)
07-453 7444
tarmizi@uthm.edu.my
A4-209-10A
Misliza binti Mohamad Ihsan
Setiausaha Pejabat
07-453 7445
misliza@uthm.edu.my
A4-209-10
 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.