Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Perancangan Strategik Dan Pengurusan Risiko
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Mas Fawzi bin Mohd Ali
Pengarah
07-4537850
fawzi
A4-211-02
Norshamsila binti Mohamed
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537854
shamsila
A4-211
No. Fax
07-4536580

A4-208
Emel Pejabat

pspr
A4, Aras 2
 
Bahagian Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
 
Bahagian Perancangan Strategik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Muhammad Akmal bin Johar
Ketua Jabatan
07-4537852
akmal
A4-210-01
Mohd Zainudin bin Nikmat
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (TBK)
07-4537853
mdzain
A4-210-05
Muhammad Iezal bin Abdul Gani
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537853
iezal
A4-210-05
Nur Hidayah binti Muslik
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537857
nhidayah
A4-210
 
Bahagian Pengurusan Risiko
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Juzaimi bin Nasuredin
Ketua Jabatan
07- 4537855
juzaimi
A4-210-04
Izyan Izzati binti Roslan
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537857
izyan
A4-210
 
Bahagian Pengurusan Data
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Fauziah binti Ambiah
Ketua Unit
07-4537829
fauzia
A4-210-06
Nurulhuda binti Abdul Aziz
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537047
nurulaz
A4-210
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.