Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Unit Audit Dalam
Ketua Pusat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norza Iskandar Helmi bin Abdullah
Ketua Audit Dalam
07-4537860
norza
-
No. Fax
07-4536936
-
 
Seksyen Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noor Hasmiza binti Che Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537861
hasmiza
Azlin binti Abd Wahab
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537861
azlinw
 
Seksyen Audit ICT dan Khas
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Sahizan bin Mohd Sagi
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
07-4537282
sahizan
Muslimah binti Mustajab
Penolong Juruaudit Kanan
07-4537864
muslimah
Rizal bin Hashim
Pembantu Akauntan Kanan
07-4537863
rizalh
 
Seksyen Audit Pengurusan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norlinda binti Jamal
Juruaudit Kanan
07-4537046
norlinda
Noradzuana binti Samiran
Penolong Juruaudit Kanan
07-4537118
azuana
Noreen binti Sukimin
Pembantu Akauntan
07-4537863
noreen
 
Seksyen Audit Kewangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norhidayah binti Mokhtar
Juruaudit
07-4537128
hidayahm
Marhalim bin Marino
Penolong Juruaudit Kanan
07-4537581
marhalim
Mohd Rashid bin Wahari
Penolong Akauntan
07-4537863
rashidw
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.