Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Dr. Wan Fauziah binti Wan Yusoff
Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
07-453 7560
fauziahy
B3 001-10
Misliza binti Mohamad Ihsan
Setiausaha Pejabat
07-453 7530
misliza
B3 Aras Bawah
No. Faks
07-453 6051

 
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Zaifazol bin Said
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
07-453 8588
zaifazol
B3 001-15
Maslea binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-453 7953
maslea
B3 Aras Bawah
Siti Jamilah binti Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
07-453 7914
sjamilah
Pejabat Am, B3 Aras Bawah
Hassan Azhari bin Hj. Ghazali
Pembantu Operasi
07-453 7557
azhari
Pejabat Am, B3 Aras Bawah
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.