Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

UTHM HOLDINGS SDN BHD
.
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
GENERAL LINE
-
012-257 6401
012-257 6402
admin
@uthmholdings.com
HAMZAN BIN ABDUL WAHAB
PENGURUS
013-766 3355
-
hamzan
@uthmholdings.com
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.