Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Ismail bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
07-4537003
ismailar
L-504-04
Sazelina binti Salimon
Pegawai Khas
07-4533462
sazelina
L-504-16
Roshaniza binti Ramli
Setiausaha Pejabat
07-4537007
haniza
Nor Zakiah binti Hamdan
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4533461
nzakiah
L-504-15
Azman bin Mohd Zin
Pemandu Kenderaan
07-4533461
azmanmz
No. Faks
07-4536030

 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.