Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Madya Dr. Afandi bin Ahmad
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
07-453 3362
afandia
Nur Azam Bin Mohd Napis
Pegawai Khas
07-453 3399
nurazam
Latifah binti Bunari
Setiausaha Pejabat
07-453 3363
latifahb
Mohd Razali bin Abd Rahman
Pembantu Tadbir/Penyelia Asrama
07-453 3398
zali
Mohamad Azroul bin Mastor
Pemandu Kenderaan
07-453 3398
azroul
No. Fax
07-4536084

 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.