Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
-
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
Pengarah
07-4538311
amri
Prof. Madya Dr Mohd Khairul bin Ahmad
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4538313
akhairul
Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Shahiron bin Shahidan
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4538306
shahiron
Norlailah bt. Miswan
Setiausaha Pejabat
07-4538312
norlaila
Research Lounge
07-4538548

Fax
07-4538530/
8399

 
BAHAGIAN PENTADBIRAN,KEWANGAN DAN ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Alhana bt. Anuar
Penolong Pendaftar Kanan / Research Manager
07-4538307
alhana
 
UNIT PENTADBIRAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noraidah bt. Mohamad
Pembantu Tadbir (Pentadbiran)
07-4538308
noraidah
Mohd Zaini bin Md. Yusof
Pembantu Operasi (Surat / Stor)
07-4538707
mohdzaini
 
UNIT ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Irma Irliana bt. Misri
Pembantu Tadbir (Aset / FAMS / Jawatankuasa Kewangan)
07-4538497
irliana
 
UNIT KEWANGAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Shazlina bt Kasim @Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Kewangan / SAGA)
07-4538401
shazlina
Zamhairuddin bin Ahmad Izomi
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Tuntutan)
07-4538497
zam
 
BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN (BPG)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Mohd Khairul bin Ahmad
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4538313
akhairul
 
UNIT PENGURUSAN GERAN UNIVERSITI & ANTARABANGSA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nurul Huda bt. Abdul Rahman
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4538402
nurulhudar
Sarena bt. Kadeni
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Geran / Perolehan)
07-4538498
sarena
Nur Hidayah bt. Marsi
Pembantu Eksekutif (Kontrak) (Geran / Aktiviti Penyelidikan)
07-4538398
nurhidayah
Nurzarifah Atiqah bt. Abdullah
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538398
nurzarifah
Siti Rohayu Abdul Latib
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538398
sitirohayu
 
UNIT PENGURUSAN GERAN KEMENTERIAN & INDUSTRI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Anuar Raze bin Abd. Rahim
Penolong Pendaftar / Research Manager
07-4538393
raze
Rozaliza bt. Said Mohd Sood
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4538401
rozaliza
Jalilah bt. Mohd Bajuri
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Geran / Aktiviti Penyelidikan)
07-4538397
jalilah
Samsiah bt. Tomiran
Pembantu Eksekutif (Kontrak) (Geran / Perlantikan / Jurnal / Proofread)
07-4538397
samsiah
Syaza bt. Kasim
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538397
syaza
 
UNIT PEMANTAUAN GERAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Saliza bt. Samad
Penolong Pendaftar / Research Manager
07-4538400
salizas
Aida Fatini bt. Mohd Hairuddin
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538397
aidafatini
Nurul Ashima bt. Rohimi
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538397
ashima
Ani Umairah bt. Anuar
Pembantu Tadbir Sambilan

aniumairah
 
BAHAGIAN STRATEGI DAN PEMBANGUNAN (BSP)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Shahiron bin Shahidan
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4538306
shahiron
 
UNIT PENGURUSAN DATA DAN SISTEM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Solehah bt. Tenah
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4538396
solehah
Suhaila bt. Othman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
07-4538395
suhailao
Shazilla bt. Sharif
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538497
shazilla
Syaza Nazurah bt. Khamsa
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4538497
nazurah
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.