Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Shahiron bin Shahidan
Pengarah
07-4537109
shahiron
A4-209-07A
 
Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat (PHUM)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Saizalmursidi bin Md. Mustam
Ketua Jabatan
07-4537148
saizal
A4-209-04
Dzulfitry Ameen bin Iskandar
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537425
dzulfitry
A4-209-03A
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.