Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Hubungan Industri Dan Masyarakat (ICRC)
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Aida binti Mustapha
Pengarah
7036
aidam
A2-001-02
Prof. Madya Dr. Izzuddin bin Zaman @ Bujang
Timbalan Pengarah (Jaringan Masyarakat dan Pemindahan Ilmu)
7458
izzuddin
A2-001-0A
Ir. Ts. Dr. Raha binti Abd Rahman
Timbalan Pengarah (Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti)
7707
raha
A2-003-06A
Norlailah binti Miswan
Setiausaha Pejabat
7035
norlaila
A2-001-01
E-mail

icrc@uthm.edu.my
 
Jabatan Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Abu Ubaidah bin Shamsuddin
Ketua Jabatan (Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti)
7590
ubaidah
A2-003-07A
Mohd Zukhairi bin Husin
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
7758
zukhairi
Mohd Faishal bin Yatni
Pembantu Tadbir (P/O)
7195
faishal
Whatsapp
+6074537758

 
Jabatan Jaringan Komuniti dan Promosi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Faridah binti Kormin
Ketua Jabatan (Jaringan Komuniti dan Promosi)
7423
faridahk
A2-101-06
Mohamad Yusrizan bin Harun
Penolong Pegawai Tadbir
7195
yusrizan
0
Zulkarnain bin Tajuddin
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
7195
zulkar
0
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.