Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Nik Hisyamudin bin Muhd Nor
Pengarah
7036
nhisyam
A2 001-02
Radziah binti Md Isa
Setiausaha Pejabat
7035
radziah
A2-001-01
No. Faks
07-4536262
phi
 
Jabatan Jaringan Industri
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Chessda Uttraphan a/l Eh Kan
Ketua Jabatan (Jaringan Industri)

7590
chessda
A2-003-06A
Mohd Zukhairi bin Husin
Penolong Pegawai Tadbir
7458
zukhairi
A2-001-0A
 
>>> MAKLUMAN <<<
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Sebarang urusan latihan industri sila hubungi Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni di talian 07-4537457
-
07-4537457
li@uthm.edu.my
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.