Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (SISPA)
Pegawai Kehormat / Pegawai Bersekutu Kor SISPA UTHM (Kampus Induk)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
PPj. Kehormat (PA) Prof. Madya Ts. Dr. Ishak Bin Baba
Komandan / Pengarah Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik / Pensyarah Kanan FTK / W54
07-4537300
ishak
Lt. Kol Bersekutu (PA) Prof. Sr. Dr. Wan Zahari Bin Wan Yusoff
Timbalan Komandan / Pensyarah Kanan FPTP / Pengarah Endowmen dan Wakaf Pejabat PNC KK
07-4533962
zahari
Mej. Bersekutu (PA) Dr Fadillah Binti Ismail
Ajutan / Pensyarah / Ketua Jabatan Kesukarelawanan PPUK
07-4538652
fadillah
Lt. Kol Bersekutu (PA) Prof. Madya Dr. Md Nor Ramdon Bin Baharom
Pegawai Akademik / Pensyarah Kanan FKEE
07-4538375
ramdon
Lt. Kol Bersekutu (PA) Prof. Madya Dr. Mohd Adib Bin Mohammad Razi (Menjalani Skim Sangkutan Industri)
Pegawai Kebajikan / Ketua Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran FKAAS
07-4564223
adib
Mej. Bersekutu (PA) Ahmad Khirul Nizam Bin Ali (Cuti Belajar)
Pegawai Logistik / Penolong Pendaftar Kanan Pejabat Pendaftar
07-4538393
khirul
Kapt. Bersekutu (PA) Ng Wee Fern
Pegawai Pentadbiran & Seranta / Penolong Pendaftar Kanan Pusat Pengajian Bahasa
074537911
wfng
B3-104
Kapt. Bersekutu (PA) Mohd Zairil Bin Zainal
Pegawai Latihan & Operasi / Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) PTM
07 - 4537293
zairil
 
Jurulatih Kampus Induk
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Lt. Muda (PA) Davies Anak Gendum
Ketua Jurulatih / Jurulatih SISPA III / SISPA IV / SISPA V
07-4538650
sispa
HI - 004 - 04
L/Kpl (PA) Rohizam Bin Mohd Yatim
Jurulatih SISPA I / SISPA II / SISPA III
07-4538652
sispa
HI - 004 - 02
Lt. Muda (PA) Davies Anak Gendum
Jurulatih SISPA I / Jurulatih SISPA II
07-4538650
sispa
HI - 004 - 04
 
Penasihat Pelajar Kor SISPA UTHM (Kampus Induk)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
En.Nurhakim Bin Mohamad Ismon
Penasihat Pelajar SISPA / Ketua Unit Seksyen Perubatan dan Kebajikan Staf
07-4533498
nurhakim
Penasihat Pelajar SISPA /


 
Pentadbir Pejabat Kor SISPA UTHM (Kampus Induk)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Lt. Muda (PA) Davies Anak Gendum
Pegawai Penyelaras
07-4538650
sispa
HI-004-04
Lt. Muda (PA) Muhammad Alif Bin Ahmad Tarmizi
Timbalan Pegawai Penyelaras
07-4538652
sispa
HI - 004 - 05
L/Kpl (PA) Rohizam Bin Mohd Yatim
Pembantu Penyelaras (Pentadbiran & Kewangan)
07-4538652
sispa
HI - 004 - 02
Pbt. (PA) Siti Khadijah Binti Ismail
Pembantu Penyelaras (Pengurusan Angkatan & Unit Media Sosial)
07-4538652
sispa
HI - 004 - 01


 
Pegawai Kehormat / Pegawai Bersekutu Kor SISPA UTHM (Kampus Pagoh)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mej. Bersekutu (PA) Norza Iskandar Helmi Bin Abdullah
Timbalan Komandan / Ketua Audit Dalam
07-4537860
norza
Kapt. Bersekutu (PA) Zuhra Binti Zainuddin
Ajutan / Ketua Pentadbiran UTHM Kampus Pagoh

zuhra
Mej. Bersekutu (PA) Tuan Mohd Hafeez Bin Tuan Ibrahim
Pegawai Logistik / Pensyarah PPD
07-4538048
mohdhafeez
2.A1.2.109
Mej. Bersekutu (PA) Dr Fatimah binti Muhamed Yusof
Pegawai Pentadbiran & Seranta / Pensyarah FTK

fatimahy
Kapt. Bersekutu (PA) Dr. Mohd Arif Bin Rosli
Pegawai Latihan & Operasi / Pensyarah FTK
07-4537300
mohdarif
2.A1.4.018
Kapt. Bersekutu (PA) Dr. Siti Fatimah Binti Sabran (Cuti Bersalin)
Pegawai Akademik / Ketua Makmal Kimia Hasilan(Etnofarmokologi) / Pensyarah FAST
06-9745134
fatimahsb
2.A1.2.118
Kapt. Bersekutu (PA) Ts. Mohamad Luthfi Bin Ahmad Jeni
Pegawai Kebajikan / Pensyarah FTK

luthfi
2.A1.4.008
 
Jurulatih Kampus Pagoh
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Lt. Muda (PA) Muhammad Alif Arif Bin Rosdi
Ketua Jurulatih
0136369320
0143831254

 
Pentadbir Pejabat Kor SISPA UTHM (Kampus Pagoh)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Lt. Muda (PA) Muhammad Alif Arif Bin Rosdi
Pegawai Penyelaras
0136369320
0143831254
sispapagoh
Lt. Muda (PA) Muhammad Nadhir Faizal Bin Mohmad Ropi
Timbalan Pegawai Penyelaras

0196812786
sispapagoh
Pbt. (PA) Norain Binti Liman
Pembantu Penyelaras

sispapagoh
Pbt. (PA) Muhammad Afif Akmal Bin Robani
Pembantu Penyelaras

sispapagoh
 
Penasihat Pelajar Kor SISPA UTHM (Kampus Pagoh)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
L/KPL (PA) Normala Binti Tohid
Pembantu Tadbir (P/O) - Kewangan FAST
06-9742129
normala
2.A1.3.077
L/KPL (PA) Yazarena Binti Yassin
Penolong Jurutera PPP

yazarena
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.