Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Dr. Mohd Shahir Shamsir Bin Omar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
07-4537150
shahiromar
Suhaini binti Mohd Gazi
Pegawai Khas
07-4533460
suhainim
Siti Masturah bt Jamegan
Setiausaha Pejabat
07-4537151
masturah
Hazizurina Binti Hasbullah
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4533414
izurina
Raihan bin Marimon
Pemandu Kenderaan
07-4533414
raihan
No.Faks
07-4536925

 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.