Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pembangunan Pelajar
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Professor Dr. Mohd Arif bin Agam
Pengarah
07-4538559
arif
D-15-101-05
 
Bahagian Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Shahidatul Fatihah binti Mohd Ayob
Penolong Pendaftar
07-4537462

D-15-101-02
Hamsan bin Sidek
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537467
hamsan
D-15-101-01
Nurulliyana binti Iran
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537467
lliyana
D-15-101-01
Mohd Azlan bin Samsi
Pembantu Operasi
07-4537467
azlans
D-15-101-01
 
Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Emedya Murniwaty binti Samsudin
Ketua Jabatan
07-4538560
emedya
D-15-101-06
 
Jabatan Pemerkasaan Bakat Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Professor MadyaTs. Dr. Suliadi Firdaus bin Sufahani
Ketua Jabatan
07-4537218
suliadi
D-15-101-02
 
Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Khalid bin Isa
Ketua Jabatan
07-4537217
halid
D-15-101-02
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.