Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat Pembangunan Pelajar
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Madya Ts. Dr. Hatijah Binti Basri
Pengarah
07-4538559
hatijah
D-15-101-05
 
Bahagian Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norhayati binti Md Taib
Penolong Pendaftar
07-4537462
norhayati
D-15-101-01
Hamsan bin Sidek
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537467
hamsan
D-15-101-01
Nurulliyana Binti Iran
Pembantu Tadbir (P/O) Merangkap Pembantu kepada Pengarah
07-4537467
lliyana
D-15-101-01
Mohd Azlan bin Samsi
Pembantu Operasi
07-4537467
azlans
D-15-101-01
 
Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noorwirdawati bt. Ali
Ketua Jabatan
07-4538560
wirda
D-15-101-06
 
Jabatan Pemerkasaan Bakat Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Lee Te Chuan
Ketua Jabatan
07-4537218
tclee
D-15-101-02
 
Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Mohd Azlis Sani Bin Md Jalil
Ketua Jabatan
07-4537217
azlis
D-15-101-02
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.