Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat Perumahan Pelajar
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Ahmad Rizal Bin Madar
Pengarah
07-4537733
rizalm
G5-001-01D1
No. Fax
07-4536586

 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Radin Dewistiawati Binti Radin Mohamed
Penolong Pengurus Asrama Kanan
07-4537042
radind
Khairunnisa Binti Burhan
Pembantu Tadbir (P/O) - Merangkap Pembantu kepada Pengarah
07-4537571
khairunisa
Izanazri Bin Ramli
Pembantu Operasi
07-4538627
izanazri
 
Bahagian Perumahan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Hisamudin Bin Asmuni
Penyelia Asrama
07-4538627
hisamd
Mohd Fariz Bin Kamisan
Penyelia Asrama
07-453 7562
mdfariz
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.