Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
TRANSFORM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Hj. Rosman bin Md. Yusoff
Pengarah
07-4537157
rosmanmy
Prof. Madya Dr. Amran bin Harun
Timbalan Pengarah / Felo Penyelidik
07-4537440
amranh
Dr. Fauziah binti Ani
Felo Penyelidik
07-4537781
fauziaha
Dr. Lutfan bin Jaes
Felo Penyelidik
07-4537483
lutfan
Dr. Siti Sarawati binti Johar
Felo Penyelidik
07-4537940
sarawati
Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Felo Penyelidik
06-9742015
zaky
Dr. Adi Syahid bin Mohd Ali
Felo Penyelidik

adisyahid
Dr. Zahrul Akmal bin Damin
Felo Penyelidik
07-4536011/8
zahruld
Dr. Khairol Anuar bin Kamri
Felo Penyelidik
07-4537188
khairol
Cik Fatimatuzzahro binti Amin
Pembantu Tadbir (P/O) (S)
07-4537543/8557
transform@uthm.edu.my / s0513@uthm.edu.my
Cik Nurulfatin binti Sunar
Pembantu Tadbir (P/O) (S)
07-4538557
transform@uthm.edu.my / s0514@uthm.edu.my
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.