Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat Teknousahawan Pelajar
Pejabat Am
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr.Umi Kartini binti Rashid
Pengarah
07-4538390
kartini
Ts.Dr.Mohd Arif bin Rosli
Ketua Jabatan Keusahawanan Sosial
07-453 8391
mohdarif
Dr.Mohd Yussni bin Hashim
Ketua Jabatan Teknousahawan Pelajar
07-453 8392
yusni
Jefri bin Ahmad
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
07-4538379
jefrie
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.