Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC)
Bahagian Pengurusan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Norzila binti Othman
Pengarah
07-4538314
norzila
G7-001A
Prof. Madya.Ir. Ts.Dr. Riduan bin Yunus
Timbalan Pengarah
07-453 8315
riduan
G7-001A
Nor Irmawanis binti Zainal Abidin
Setiausaha Pejabat
07-4538316
irma
G7-001 A
 
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ng Wee Fern
Penolong Pendaftar Kanan
07-4537000
ext 8702
wfng
G7-001 A
Suhailah binti Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (PT/PO TBK)
074538394
ksuhaila
G7-001A
 
Unit Perundingan dan Pengkomersilan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Hafiz bin Burhan
Eksekutif Pemindahan Teknologi
07-4537000
ext 8700
hafizb
G7-011 A
 
Unit Geran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Hawa binti Ismail
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4538523
shawa
G7-001 A
 
Unit Pameran dan Promosi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Raimi bin A. Samat
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-453700
ext 8701
raimi
G7-001 A
 
Unit Harta Intelek
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norsuhada binti Mohd Ali
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4537000
ext 8701
nrsuhada
G7-001 A
 
Unit Pengujian dan Persidangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhamad Shafiq Nor bin Mazlan
Pekerja Sambilan Harian
07-4537000
ext 8700
shafiqnor
G7-001A
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.