Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE)
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr Balkis Binti Hj A. Talip
Pengarah
07 4537888
balkis
E16-206-03
Faksimili
07 4537639

E16-206
 
Unit Pengurusan & Latihan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nor Sabariah binti Md. Supadil
Penolong Pegawai Tadbir
07 453 7732
0104127409
nsabaria
E16-206
Siti Salwah Binti Tumin
Pembantu Operasi
07 4537397
salwah
E16-206
 
Unit Keselamatan Kilang dan Jentera
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Muhammad Hazli Bin Mazlan
Ketua Unit
07-4537999
mhazli
E16-206-02
Fauzi bin Ahmad
Penolong Jurutera
07-4537396
fauzie
E16-206
Mohd Shazwi bin Hashim
Penolong Jurutera
07-4537397
shazwi
E16-206
 
Unit Keselamatan Sinaran Dan Kimia
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof Madya Dr Muhamad Zaini bin Yunos
Ketua Unit
07-4537999
mzaini
E16-206-02
Borhanuddin bin Ali
Penolong Jurutera
07-4537396
borhanudin
E16-206
 
Unit Biokeselamatan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Azra Munirah binti Mat Daud
Ketua Unit
07-4538614
azra
E16-206-01
Aisyah Najwa binti Abd Rahman
Pegawai Sains
07-4537228
aisyah
E16-206-04
 
Unit OSHE Kampus Pagoh
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof Madya Ts. Dr. Ainun Rahmahwati bt. Ainuddin @ Nordin
Timbalan Pengarah
06 9742052
012 2053976
ainun
2.A1.2057
Tc. Md Yazid Bin Taib
Penolong Pemeriksa Kilang & Jentera
06 9742052
0197926429
mdyazid
2.A1.2056
Muhamad Redzuan bin Ahmad
Juruteknik Komputer
069742052
redzuan
2.A1.2056
 
Unit Persekitaran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof Madya Ts Dr Nor Haslina Binti Hashim
Ketua Unit
07-4538614
0192016792
haslina
E16-206-01/2.A1.2057
Muhammad Fadhli Hakim Bin Ahmad
Penolong Jurutera
06 9742052
0172082044
mdfadhli
2.A1.2056
 
Unit Pengurusan Bahan Kimia
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Hatijah binti Basri
Ketua Unit
074538614
hatijah
E16-206-01
Masayu binti Maslan
Pegawai Sains

masayu
E16-206
Raja Nur Atikah binti Raja Hasnan
Penolong Pegawai Sains

nuratikah
2.A1.2057
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.