Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pejabat Kampus Lestari (SCO)
Pejabat Kampus Lestari
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noralfishah binti Sulaiman
Pengarah
07-4537657
nora
D13
Dr. Nur Shaylinda binti Mohd Zin
Ketua Jabatan (Pengurusan dan Kejuruteraan Lestari)
07-4537657
nursha
D13
Napisah binti Basir
Penolong Jurutera
07-4537657
napisah
D13
Mohd Hafiz bin Sadiran
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537396
mohdhafiz
D13
Mohd Syarifudin bin Aris
Pembantu Pustakawan
07-4537396
msyarif
D13
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.