Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat Kaunseling Universiti
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noraishah Bt Daud
Pengarah
07-4537463
noraisha
D15-001-08E
Pn. Nurul Asikin Bt Nordin
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
07-4537465
asikin
 
Jabatan Kaunseling Staf
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Aspalaila Bt Abdullah
Pegawai Psikologi Kanan
07-4537464
aspa
D15-001-08D
Pn. Misyarina Azira Bt Jumat
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537465
misyarina
 
Jabatan Psikososial dan Kesejahteraan Psikologi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
En. Syahrul Nizam Bin Lukman
Pegawai Psikologi Kanan
07-4537497
syahruln
D15-001-08A
En. Muhammad Zunhazlami Bin Zahari
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537465
hazlami
 
Jabatan Pengukuhan dan Pengkayaan Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
En. Muhammad Khairullah Bin Mohd. Shaari
Pegawai Psikologi
07-4537453
khairullah
D15-001-08D
En. Mohd. Taslim Bin Parni
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537461
taslim
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.