Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Institut Penyelidikan Pendidikan Dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET)
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Razali bin Hassan
Pengarah
07-4564083
razalih
Prof. Madya Ts. Dr. Lai Chee Sern
Ketua Jabatan Penyelidikan, Inovasi & Konsultasi
07-4564085
Icsern
Prof. Sr Dr. David Martin @ Daud Juanil
Ketua Jabatan Latihan & Pembangunan Kerjaya
07-4533957
martin
Ts. Dr. Affero bin Ismail
Ketua Jabatan Kerjasama Global
07-4564148
affero
Prof. Madya Dr. Noor Azah binti Samsudin
Ketua Jabatan Trend & Analisis Data
07-4533766
azah
Zulkiply bin Yahyin
Pegawai Pentadbiran
07-4564176
zulkiply
Surayah binti Amat
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4564157
surayah
Abu Naim bin Abdul Razak
Penolong Jurutera
07-4564176
abunaim
 
Kluster Perancangan, Polisi dan Pembangunan TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Datin Ts. Dr. Noraini binti Kaprawi
Penyelidik Utama
07-4538553
norain
Prof. Madya Dr. Raja Zuraidah binti Raja Mohd Rasi
Penyelidik Kanan
07-4533932
rzuraida
Prof. Sr Dr. David Martin @ Daud Juanil
Penyelidik Kanan
07-4533957
martin
Prof. Madya Dr. Nor Lisa binti Sulaiman
Penyelidik Kanan
07-4564191
norlisa
Dr. Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda
Penyelidik Kanan
07-4564097
wanhanim
Ts. Dr. Mariah binti Awang
Penyelidik Kanan
-
mariah
Prof. Madya Dr. Kahirol bin Mohd Salleh
Penyelidik Kanan
07-4564091
kahirol
 
Kluster Bakat dan Kelayakan TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Abdul Talib bin Bon
Penyelidik Utama
07-4533958
talib
Prof. Madya Ts. Dr. Razali bin Hassan
Penyelidik Kanan
07-4564083
razalih
Ts. Dr. Affero bin Ismail
Penyelidik Kanan
07-4564148
affero
Ts. Dr. Noor Dina binti Md Amin
Penyelidik Kanan
07-4564457
dina
Dr. Nurfirdawati binti Muhamad Hanafi
Penyelidik Kanan
07-4564183
nurfirda
 
Kluster Pendidikan dan Latihan Vokasional Sepanjang Hayat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Saifullizam bin Puteh
Penyelidik Utama
07-4538593
saifull
Prof. Madya Dr. Wan Azlinda binti Wan Mohamed
Penyelidik Kanan
07-4564187
azlinda
Prof. Madya Ts. Dr. Mimi Mohaffyza binti Mohamad
Penyelidik Kanan
07-4564193
mimi
Prof. Madya Ts. Dr. Lai Chee Sern
Penyelidik Kanan
07 4564085
lcsern
Prof. Madya Ts. Dr. Lee Ming Foong
Penyelidik Kanan
07-4564092
mflee
Ts. Dr. Tee Tze Kiong
Penyelidik Kanan
07-4564080
tktee
Ts. Dr. Yee Mei Heong
Penyelidik Kanan
07-4564089
mhyee
 
Kluster Inovasi TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Abdul Mutalib bin Leman
Penyelidik Utama
06-9742164
mutalib
Prof. Madya Dr. Nor Haslina binti Hashim
Penyelidik Kanan
06-9742139
haslina
Prof. Madya Dr. Noor Azah binti Samsudin
Penyelidik Kanan
07-4533766
azah
Ts. Dr. Hasyamuddin bin Othman
Penyelidik Kanan
07-4564058
hasyam
Dr. Normah binti Zakaria
Penyelidik Kanan
07-4564059
norma
Ts. Dr. Norhayati binti Ngadiman
Penyelidik Kanan
06-9742169
nryati
Ts. Dr. Marlina binti Mohamad
Penyelidik Kanan
07-4564050
marlina
Dr. Faiz Asraf bin Saparudin
Penyelidik Kanan
-
faizs
Dr. Mohammad Ashraf bin Abdul Rahman
Penyelidik Kanan
-
ashrafr
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.