Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Am
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Saifullizam bin Puteh
Pengarah
07-4538593
saifull
Haizal bin Ahmad @ Mohamad
Timbalan Pendaftar
07-4538834
haizal
Siti Hajar binti Md Hair (Khir)
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan - TBK
07-4537557
hajarh
 
Jabatan Verifikasi dan Akreditasi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noor Zuraidin bin Mohd Safar
Ketua Jabatan

zuraidin
0
 
Jabatan Sistem Maklumat dan Pemasaran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhamad Hanif bin Jofri
Ketua Jabatan

mhanif
0
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.