Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Pusat APEL UTHM
Pejabat Am
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Saifullizam bin Puteh
Pengarah
07-4538593
saifull
Haizal bin Ahmad @ Mohamad
Timbalan Pendaftar
07-4537952
haizal
Siti Hajar binti Md Hair (Khir)
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan - TBK
07-4537953
hajarh
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.