Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pegawai Kanan Universiti
Pegawai Universiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ts. Dr. Ruzairi bin Abdul Rahim
Naib Canselor
07-4537001
ruzairi
Prof. Dr. Azme bin Khamis
Timbalan Naib Canselor ( Akademik dan Antarabangsa)
07-4537003
azme
Profesor Dr. Mohd Shahir Shamsir Bin Omar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
07-4537150
shahiromar
Profesor Sr Ts. Dr. Hj. Lokman Hakim bin Hj. Ismail
Timblan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
07-453 3362
lokman
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Kamarulzaki bin Mustafa
Provost
06-9742002
kamarulz
Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman
Pendaftar
07-4537100
halim
E16-201-06
En. Norzaimi bin Hamisan
Bendahari
07-4537050
norzaimi
Prof. Dr. Ahmad Tarmizi bin Abd. Karim
Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
07-4537444
tarmizi
A4-209-10A
Prof. Madya Dr. Mas Fawzi bin Mohd. Ali
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
07-4537109
fawzi
Pn. Norliah binti Yaakub
Penasihat Undang-Undang
07-4537871
norliah
Zaharah binti Abd Samad
Menjalankan Tugas Ketua Pustakawan
07-4533301
zaharah
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.