Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pembelajaran Maya (Centre For Virtual Learning)
PENGARAH
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. AZLI BIN NAWAWI
Pengarah
07-453 8309
013-7721379
azle
Ts. Dr. Doria Islamiah binti Rosli
Timbalan Pengarah
07- 453 8561
019-7511929
doria
0
Setiausaha

0
0
 
JABATAN PEMBANGUNAN PEMBELAJARAN MAYA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts Dr Sabariah binti Musa
Ketua Jabatan
07-453 8384
012-7347586
sabariah
Hemmy bin Abd Jalal
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

019-796 5796
hemmy
 
JABATAN PENGURUSAN SISTEM PEMBELAJARAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts Mohamad bin Md. Som
Ketua Jabatan
07-4538336
mohamads
 
JABATAN PENDIGITALAN KANDUNGAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts Haji Mohd Hamim bin Sanusi@Ikhsan
Ketua Jabatan
07-453 8336
hamim
 
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Khairul bin Nani
Penolong Jurutera
07-4537717
019-7755096
khairul
Mohd Hidzam bin Othman
Penolong Jurutera
07-4538385
013-7516465
hidzam
Muhammad Saifullah bin Mohamed Nor
Penolong Jurutera
07-4537395
013-6506792
saifullah
Nazar bin Mohd Saleh
Penolong Jurutera
07-4537395
0137207881
nazar
Halijah binti Sadon
Penolong Jurutera
07-4537415
019-7045645
halijah
Hairul Anuar bin Ahamaddariri
Penolong Jurutera
07-453 7395
hairulan
Tc.Mohd Shafiee bin Abd Hadi
Penolong Jurutera

shafiee
Saharani bin Haron
Penolong Jurutera

saharani
 
UNIT PENTADBIRAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Rozana binti Mohd Jalil
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
07-4538386
013-7893969
rozana
Shah Ruddin bin Jaafar
Penolong Pegawai Senireka
07-453 8347
shahruddin
Mohd Esaruddin bin Ebas
Pembantu Tadbir (P/O)
07-453 8347
esaruddin
Mohamad Nazri bin Misnon
Pembantu Operasi
07-4538347
mhnazri
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.