Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Penolong Naib Canselor ( Digital dan Infrastruktur)
Pejabat Penolong Naib Canselor
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Ir. Dr. Md Saidin bin Wahab
Penolong Naib Canselor (Digital & Infrastruktur)/ Ketua Pegawai Digital
07-453 7444
saidin@uthm.edu.my
A4-209-10A
Misliza binti Mohamad Ihsan
Setiausaha Pejabat
07-453 7445
misliza@uthm.edu.my
A4-209-10
 
Unit Pendigitalan dan Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Nasarudin bin Ismail
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
07-453 7160
nasar@uthm.edu.my
A4-209-06
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.