Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Pengurusan Kualiti
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Shazarel bin Shamsudin
Pengarah
07-4537031
shazarel
A4-208-01C
 
Bahagian Peningkatan Kualiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Zalinah binti Salehon
Ketua Bahagian
07-4537750
zalinah
A4-208-01A
Nor Nizaha binti Mahadi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22 TBK
07-4537856
nizaha
A4-208
Siti Nurazurah binti Mohamed
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22 TBK
07-4537856
nurazura
A4-208
 
Bahagian Penarafan Kualiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Mohd. Norihan bin Ibrahim @ Tamrin
Ketua Bahagian
07-4537034
norihan
A4-208-01B
Asniza binti Kadion
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
07-4537402
asniza
A4-208
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.