Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja
Pejabat Pengetua
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Mohd Azham bin Azmi
Pengetua
07-4537102
azham
Dr. Nur Ilyani binti Ramli
Timbalan Pengetua 1
07-4537187
013-4549494
ilyani
-kosong-
Timbalan Pengetua 2


 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Maria binti Anuar
Penolong Pengurus Asrama
07-4538493
sitimaria
Salmiah binti Mohamed Nor
Penyelia Asrama Kanan (TBK)
07-4537661
salmiah
Iszuwan bin Azhar
Pembantu Operasi
07-4537661
iszuwan
 
Unit Operasi & Penempatan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Yazilah binti Md Yazir
Penolong Pengurus Asrama Kanan (TBK)
07-4537188
yazilah
Munawarah binti Maian
Penyelia Asrama Kanan (TBK)
07-4537188
munawara
Amri bin Ahamd@Ahmad
Pembantu Awam
07-4537661
amriad
Mohd Shahril bin Abdullah Sani
Pembantu Awam
07-4537188
mdshahril
 
Unit Kemudahan Kolej
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Yazilah binti Md Yazir
Penolong Pengurus Asrama Kanan (TBK)
07-4537188
yazilah
Siti Maria binti Anuar
Penolong Pengurus Asrama
07-4538493
sitimaria
Norhzali bin Omar
Pembantu Operasi
07-45387188
norhzali
 
Bahagian Sahsiah & Akademik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Nur Ilyani binti Ramli
Timbalan Pengetua 1
07-4537186
013-4549494
ilyani
Hj. Abd Khalil bin Abd Rahim
Felo

012-7708771
khalil
Hj. Baharudin bin Yaman@Abdul Ghani
Felo

013-7727492
bahary
Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad
Felo

012-9535104
wazrina
Dr. Mohd Nizam bin Attan
Felo

019-4740205
mohdnizam
Yazilah binti Md Yazir
Felo

01137735453
yazilah
Ir. Dr. Ahmad Hamdan bin Ariffin
Felo

019-2106004
ahmadh
 
Bahagian Kebajikan & Keselamatan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
-kosong-
Timbalan Pengetua 2


Mohd Fikri bin Mohd Masrom
Felo

019-3036395
fikri
Hj. Baharudin bin Yaman@Abdul Ghani
Felo

013-7727492
bahary
Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad
Felo

012-9535104
wazrina
Yazilah binti Md Yazir
Felo

01137735453
yazilah
Ir. Dr. Ahmad Hamdan bin Ariffin
Felo

019-2106004
ahmadh
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.