Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Perancangan Strategik Dan Pengurusan Risiko
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Nik Hisyamudin bin Muhd Nor
Pengarah
07-4537850
nhisyam
A4-211-02
Norshamsila binti Mohamed
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537854
shamsila
A4 - 211

pspr@uthm.edu.my
 
Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan Operasi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Radzi bin Kamarudin
Penolong Pendaftar Kanan
07-4537852
mdradzi
A4-210-01
Norshamsila binti Mohamed
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan - Pentadbiran
07-4537854
shamsila
A4-211
Annuar bin Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) - Kewangan
07-4537853
annuar
A4-210-05
Mohd Kamarul Azhar bin Rahmat
Pembantu Operasi
07-4537192
azharr
A4-207
 
Jabatan Perancangan Strategik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Azizah binti Nasri
Ketua Jabatan
07-4537148
aziza
A4-209-04
Muhammad Zahir bin Ab Aziz
Penolong Pendaftar
07-4537982
mdzahir
A4-209-05
Nur Hidayah binti Muslik
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537857
nhidayah
A4-210
 
Jabatan Pengurusan Risiko
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Juzaimi bin Nasuredin
Ketua Jabatan
07- 4537855
juzaimi
A4-210-04
Izyan Izzati binti Roslan
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537857
izyan
A4-210
 
Jabatan Pengurusan Data
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Fauziah binti Ambiah
Ketua Jabatan
07-4537829
fauzia
A4-210-06
Nurulhuda binti Abdul Aziz
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537047
nurulaz
A4-210
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.