Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pembangunan Perniagaan (BizDeC)
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Sr. Dr. Wan Zahari bin Wan Yusoff
Pengarah
07-453 7560
zahari
B3 001-10
Mohammad Azam bin Md Shahran
Pembantu Tadbir
07-453 7530
azamms
Pejabat Am, B3-101-01
No. Faks
07-453 6051

 
Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan ICT
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norfarahin binti Nordin
Penolong Pendaftar
07-453 7952
norfarahin
B3-001-04
Maslea binti Hj. Ismail
Pembantu Tadbir Kanan -TBK
07-453 7953
maslea
Pejabat Am, B3-101-01
Mohamad Shafiq bin Razali
Pembantu Sambilan (Kontrak)
07-453 7953
shafiqm
Pejabat Am, B3-101-01
Hassan Azhari bin Hj. Ghazali
Pembantu Operasi Kanan
07-453 7557
azhari
Pejabat Am, B3-101-01
 
Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Komersial
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Latifah binti Md. Ariffin
Timbalan Pengarah
07-453 8596
latifa
B3-001-003
Siti Jamilah binti Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
07-453 7953
sjamilah
Pejabat Am, B3-101-01
Mohd Nur Daniel bin Jaafar Ludin
Pembantu Sambilan (Kontrak)
07-453 7851
mndaniel
Pejabat Am, B3-101-01
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.