Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Penolong Naib Canselor (Strategik dan Kualiti)
Penolong Naib Canselor
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Mas Fawzi bin Mohd. Ali
Penolong Naib Canselor (Strategik dan Kualiti)
07-4537109
fawzi
A4-209-07A
Lilyanna binti Jamari
Setiausaha Pejabat
07-4537498
lily
A4-209-07
-
No. Faks
07-4536580
-
 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Iezal bin Abdul Gani
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537098
013-7940131
iezal
A4-209-11
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.