Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat-Pusat Kecemerlangan
Pusat- Pusat Penyelidikan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Radin Maya Saphira Radin Mohamed
Ketua Pusat Penyelidikan Micropollution (MPRC) - FKAAS
07-4564236
maya
Dr Joewono Prasetijo
Ketua Pusat Pemanduan Bijak (SDRC) - FKAAS
07-4564240
joewono
Dr. Shahiron Shahidan
Ketua Pusat Penyelidikan Jamilus (JRC) - FKAAS
07-4564409
shahiron
Dr. Mariyam Jamilah Homam
Ketua Pusat Kecemerlangan Wireless dan Sains Radio (WARAS) - FKEE
07-4538344
mariyam
Prof. Madya Dr. Erween Abd Rahim
Ketua Pusat Penyelidikan Pemesinan Jitu (PREMACH) - FKMP
07-4328424
erween
Dr. Mohd Faizal bin Mohideen Batcha
Ketua Pusat Kajian Tenaga dan Persekitaran Industri (CEIES) - FKMP

019-7548040
mfaizal
Dr. Al Emran bin Ismail
Ketua Pusat Penyelidikan Pencegahan Kegagalan Mekanikal dan Keboleharapan (MPROVE) - FKMP

012-6634433
emran
Prof. Madya Dr. Rozilah Kasim
Ketua Pusat Kecemerlangan Pengurusan Fasiliti (CEFM) - FPTP
07-4533894
rozilah
Dr. Lai Chee Sern
Ketua Pusat Pendidikan Teknik dan Vokasional Termaju (ACTIVE) - FPTV
07 4564033
lcsern
Dr. Shahreen Kasim
Ketua Pusat Perisian dan Multimedia (SMC) - FSKTM
07-4533776
shahreen
Dr. Kek Sie Long
Ketua Pusat Penyelidikan Aplikasi Matematik Berkomputer (CERCOM) - FSTPI
07-4537980
017-7099121
slkek
Prof. Datin Dr. Maryati Mohamed
Ketua Pusat Penyelidikan Pemuliharaan dan Penggunaan Mapan Sumber-Sumber Semulajadi (SUNR) - FSTPI
07-4564340/8598
maryati
Prof. Madya Dr. Rafidah Hamdan
Ketua Pusat Teknologi Lanjutan (ATC) - FTK
07-4564369
rafidahh
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.