Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pembangunan & Kecemerlangan Akademik
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Erween bin Abd Rahim
Pengarah
07-4537300
erween
Nor Faezah binti Zainudin
Setiausaha Pejabat
07-4537302
nfaezah
Fax
07-4536334

 
Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan & Akreditasi Akademik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Abul Khair bin Anuar
Timbalan Pengarah
07-4537398
abul
 
Timbalan Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik & Dasar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Shalahuddin bin Adnan
Timbalan Pengarah
07-4537301
shalahudin
 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norsaleha binti Ali
Penolong Pendaftar
07-4537830
norsaleha
Hamizah binti Saleh
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537414
hamizah
Noor Faizah binti Jafar
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537307
faizahj
Mohamad Hamka bin Ab Rahim
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537472
mdhamka
Mohd. Hadi bin Mohd. Noh
Pembantu Operasi
07-4537308
mohdhadi
 
Unit Pengurusan Sistem
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
 
Jabatan Pembangunan Program
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Br. Dr. Hairuddin bin Mohammad
Ketua Jabatan
07-4537312
hairuddinm
Hamizah binti Saleh
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537414
hamizah
 
Jabatan Akreditasi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Ahmad Fahmy bin Kamarudin
Ketua Jabatan
07-4537313
fahmy
Noor Faizah bt. Jafar
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537307
faizahj
 
Jabatan Kecemerlangan Akademik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Noor Azah binti Samsudin
Ketua Jabatan
07-4537311
azah
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537400

 
Jabatan Dasar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Syahira binti Mansur
Ketua Jabatan
07-4537412
syahira
Mohamad Hamka bin Ab Rahim
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537472
mdhamka
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.