Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ts. Dr. Rabiah binti Ahmad
Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
07-453 7150
rabiah
L-504-04
Nurhuda binti Khamis
Pegawai Khas
07-453 3462
nurhuda
L-504-16
Aizan Halmie binti Mohamad
Setiausaha Pejabat
07-453 7007
aizan
Nor Zakiah binti Hamdan
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK) Cuti Bersalin
07-453 3461
nzakiah
L-504-15
Nur Hannani binti Samsul
Pekerja Sambilan Harian (PSH)
07-453 3461
S0662
L-504-15
Azman bin Mohd Zin
Pemandu Kenderaan
07-4533461
azmanmz
L-504-15
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.