Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
-
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Nafarizal bin Nayan
Pengarah
07-4564825
director.rmc
F6-01-015-02
Prof. Madya Ts. Dr Suraya Hani binti Adnan
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4564824
suraya
F6-01-015-03
Dr. Saizalmursidi bin Md Mustam
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4564826
saizal
F6-01-015-01
Nurulhuda binti Hailani
Setiausaha Pejabat
07-4564827
nurulhudah
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN PENTADBIRAN,KEWANGAN DAN ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Alhana binti Anuar
Penolong Pendaftar Kanan / Senior Research Manager
07-4564822
alhana
F6-01-015-04
 
UNIT PENTADBIRAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nurul Asikin binti Nordin
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564943
asikin
PEJ. AM RMC
Mohd Zaini bin Md. Yusof
Pembantu Operasi (Surat / Stor)
07-4564944
mohdzaini
PEJ. AM RMC
 
UNIT KEWANGAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Shazlina binti Kasim @Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Kewangan / SAGA)
07-4564944
shazlina
PEJ. AM RMC
Nor Aqilah binti Md Ishak
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564944
noraqilah
PEJ. AM RMC
 
UNIT ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Irma Irliana binti Misri
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Aset / FAMS / Jawatankuasa Kewangan)
07-4564943
irliana
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN (BPG)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Suraya Hani binti Adnan
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4564824
suraya
F6-01-015-03
 
UNIT GERAN KEMENTERIAN DAN UNIVERSITI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nurul Huda binti Abdul Rahman
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4564823
nurulhudar
PEJ. AM RMC
Nazatul Farahiyah Faiqah binti Johan
Penolong Pegawai Tadbir (Kontrak)
07-4564943
faiqah
PEJ. AM RMC
 
UNIT GERAN KEMENTERIAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Sarena binti Kadeni
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564948
sarena
PEJ. AM RMC
Samsiah binti Tomiran
Pembantu Eksekutif (Kontrak)
07-4564948
samsiah
PEJ. AM RMC
Syaza binti Kasim
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564948
syaza
PEJ. AM RMC
Aida Fatini binti Mohd Hairuddin
Pembantu Eksekutif (Kontrak)
07-4564942
aidafatini
PEJ. AM RMC
 
UNIT GERAN UNIVERSITI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noraidah binti Mohamad
Pembantu Tadbir Kanan
07-4564949
noraidah
PEJ. AM RMC
Siti Rohayu binti Abdul Latib
Pembantu Eksekutif (Kontrak)
07-4564949
sitirohayu
PEJ. AM RMC
Ani Umairah binti Anuar
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564942
aniumairah
PEJ. AM RMC
 
UNIT GERAN INDUSTRI DAN ANTARABANGSA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Aimi Syahida binti Ahmad Yani
Penolong Pendaftar / Research Manager
07-4564821
syahida
F6-01-015-04
Nur Amyllia binti Anuvar
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4564949
nuramyllia
PEJ. AM RMC
Nurzarifah Atiqah binti Abdullah
Pembantu Eksekutif (Kontrak)
07-4564948
nurzarifah
PEJ. AM RMC
Mohamad Fairuz bin Nor Yazid
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564942
nfairuz
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN STRATEGI DAN PEMBANGUNAN (BSP)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Saizalmursidi bin Md Mustam
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4564826
saizal
F6-01-015-01
 
UNIT PENGURUSAN DATA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Solehah binti Tenah
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4564819
solehah
PEJ. AM RMC
Zamhairuddin bin Ahmad Izomi
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564941
zam
PEJ. AM RMC
Nor Fazlina binti Baharim
Pembantu Eksekutif (Kontrak)
07-4564941
norfazlina
PEJ. AM RMC
Shazilla binti Sharif
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564941
shazilla
PEJ. AM RMC
 
UNIT SISTEM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Suhaila binti Othman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (TBK)
07-4564820
suhailao
PEJ. AM RMC
Mohd Faiq bin Azhar
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564941
mohdfaiq
PEJ. AM RMC
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.