Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
-
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Shahiron bin Shahidan
Pengarah
07-4564825
shahiron
F6-01-015-02
Prof. Madya Ts. Dr Mohd Khairul bin Ahmad
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4564824
akhairul
F6-01-015-03
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4564826

F6-01-015-01
Norlailah bt. Miswan
Setiausaha Pejabat
07-4564827
norlaila
PEJ. AM RMC
Research Lounge
07-4538548

Fax


 
UNIT SISTEM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Suhaila bt. Othman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (TBK)
07-4564943
suhailao
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN PENTADBIRAN,KEWANGAN DAN ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Alhana bt. Anuar
Penolong Pendaftar Kanan / Senior Research Manager
07-4564822
alhana
F6-01-015-04
 
UNIT PENTADBIRAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nurul Asikin bt. Nordin
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564943
asikin
PEJ. AM RMC
Mohd Zaini bin Md. Yusof
Pembantu Operasi (Surat / Stor)
07-4564944
mohdzaini
PEJ. AM RMC
 
UNIT KEWANGAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Shazlina bt Kasim @Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (TBK) (Kewangan / SAGA)
07-4564944
shazlina
PEJ. AM RMC
Nor Aqilah binti Md Ishak
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564944
noraqilah
PEJ. AM RMC
 
UNIT ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Irma Irliana bt. Misri
Pembantu Tadbir (Aset / FAMS / Jawatankuasa Kewangan)
07-4564943
irliana
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN (BPG)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Khairul bin Ahmad
Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
07-4564824
akhairul
F6-01-015-03
 
UNIT PENGURUSAN GERAN UNIVERSITI & ANTARABANGSA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nurul Huda bt. Abdul Rahman
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4564820
nurulhudar
PEJ. AM RMC
Noraidah bt. Mohamad
Pembantu Tadbir Kanan
07-4564949
noraidah
PEJ. AM RMC
Nur Amyllia bt. Anuvar
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4564949
nuramyllia
PEJ. AM RMC
Siti Rohayu Abdul Latib
Pembantu Eksekutif
07-4564949
sitirohayu
PEJ. AM RMC
 
UNIT PENGURUSAN GERAN KEMENTERIAN & INDUSTRI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Anuar Raze bin Abd. Rahim
Penolong Pendaftar / Research Manager
07-4564821
raze
PEJ. AM RMC
Sarena bt. Kadeni
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564948
sarena
PEJ. AM RMC
Samsiah bt. Tomiran
Pembantu Eksekutif (Kontrak) (Geran / Perlantikan / Jurnal / Proofread)
07-4564948
samsiah
PEJ. AM RMC
Nurzarifah Atiqah bt. Abdullah
Pembantu Eksekutif
07-4564948
nurzarifah
PEJ. AM RMC
Syaza bt. Kasim
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564948
syaza
PEJ. AM RMC
 
UNIT PEMANTAUAN GERAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Penolong Pendaftar / Research Manager
07-4564823

F6-01-015-04
Aida Fatini bt. Mohd Hairuddin
Pembantu Eksekutif
07-4564942
012-7454311
aidafatini
PEJ. AM RMC
Ani Umairah bt. Anuar
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564942
012-5540419
aniumairah
PEJ. AM RMC
Mohamad Fairuz bin Nor Yazid
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564942
017-7486679
S0594
PEJ. AM RMC
 
BAHAGIAN STRATEGI DAN PEMBANGUNAN (BSP)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Timbalan Pengarah (Strategi dan Pembangunan)
07-4564826

F6-01-015-01
 
UNIT PENGURUSAN DATA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Solehah bt. Tenah
Pegawai Penyelidik / Research Manager
07-4564819
solehah
PEJ. AM RMC
Zamhairuddin bin Ahmad Izomi
Pembantu Tadbir Kanan (TBK)
07-4564942
zam
PEJ. AM RMC
Nor Fazlina bt. Baharim
Pembantu Eksekutif
07-4564941
norfazlina
PEJ. AM RMC
Shazilla bt. Sharif
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564941
shazilla
PEJ. AM RMC
Syaza Nazurah bt. Khamsa
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4564941
nazurah
PEJ. AM RMC
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.