Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Hubungan Industri Dan Masyarakat (ICRC)
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ts. Dr. Aida Mustapha
Pengarah
7036
aidam
A2-001-02
Prof. Madya Ts. Dr. Faridah binti Kormin
Timbalan Pengarah (Jaringan Masyarakat dan Pemindahan Ilmu)
7458
faridahk
A2-001-0A
Dr. Abu Ubaidah bin Shamsudin
Timbalan Pengarah (Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti)
7704
ubaidah
A2-003-06A
Norlailah binti Miswan
Setiausaha Pejabat
7035
norlaila
A2-001-01
Emel

icrc@uthm.edu.my
 
Jabatan Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Raden Mohd Farhan Helmy bin Raden Ismail
Ketua Jabatan (Jaringan Industri dan Kerjasama Universiti)
7590
raden
A2-001-07A
Mohd Zukhairi bin Husin
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
7758
zukhairi
A2 001
Mohd Faishal bin Yatni
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
7195
faishal
A2 001
 
Jaringan Masyarakat dan Pemindahan Ilmu
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Mohd Hafizal bin Hanipah
Ketua Jabatan (Jaringan Masyarakat dan Pemindahan Ilmu)
7423
hafizal
A2-101-06
Mohamad Yusrizan bin Harun
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)
7195
yusrizan
A2 001
Zulkarnain bin Tajuddin
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
7195
zulkar
A2 001
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.