Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Pembangunan Pelajar
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Khalid bin Isa
Pengarah
07-453 7217
halid
D-15-101-05
 
Bahagian Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohamad Reeza bin Abd Patah
Penolong Pendaftar
07-4537462
reeza
D-15-101-02
Nurulliyana binti Iran
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537467
lliyana
D-15-101-01
Mohd Azlan bin Samsi
Pembantu Operasi
07-4537467
azlans
D-15-101-01
 
Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Emedya Murniwaty binti Samsudin
Ketua Jabatan
07-4538560
emedya
D-15-101-06
 
Jabatan Pemerkasaan Bakat Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Professor MadyaTs. Dr. Suliadi Firdaus bin Sufahani
Ketua Jabatan
07-4537218
suliadi
D-15-101-02
 
Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Radzi bin Ambar
Ketua Jabatan

aradzi
D-15-101-02
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.