Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Perumahan Pelajar
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Halim Irwan bin Ibrahim
Pengarah
07-4537733
mdhalim
G5-001-01D1
Email Rasmi Pejabat

prp@uthm.edu.my
 
Unit Pentadbiran dan Penempatan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Radin Dewistiawati binti Radin Mohamed
Penolong Pengurus Asrama Kanan
07-4537042
radind
Khairunnisa binti Burhan
Pembantu Tadbir (P/O) - Merangkap Pembantu kepada Pengarah
07-4537571
khairunisa
Hisamudin bin Asmuni
Penyelia Asrama Kanan (TBK)
07-4538627
hisamd
Izanazri bin Ramli
Pembantu Operasi
07-4537571
izanazri
 
Unit Kualiti dan Perancangan Strategik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Fariz bin Kamisan
Penyelia Asrama
07-4538627
mdfariz
Mohamad Rafi Maula bin Abdullah
Pembantu Operasi
07-4537571
mrafi
 
Unit Aset, Operasi dan Kemudahan Kolej
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Fakarul Hakim bin Mohd Hanizam
Penolong Pengurus Asrama Kanan (TBK)
07-4537562
fakarul
Zavelin bin Tasri
Penyelia Asrama Kanan (TBK)
07-4537562
zavelin
Ezuan Riza bin Mohamad Karis
Penyelia Asrama Kanan (TBK)
07-4537562
riza
Md Fadzil bin Haji Safri@Ngadi
Pembantu Awam
07-4537562
mdfadzli
Mohd Aswat bin Jamil
Pembantu Awam
07-4637562
aswatj
Email Permohonan Sewaan

sewaanprp@gmail.com
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.