Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
TRANSFORM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Amran bin Harun
Pengarah
07-453 8521
amranh
Dr. Fauziah binti Ani
Timbalan Pengarah / Felo Penyelidik
07-453 8557
fauziaha
Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Felo Penyelidik
06-974 2015
zaky
Dr. Fadillah binti Ismail
Felo Penyelidik
07-453 3871
fadillah
Dr. Shahidah binti Hamzah
Felo Penyelidik
06-974 5136
shahidahh
Dr. Norizan binti Rameli
Felo Penyelidik
07-453 7196
norizanr
Dr. Zahrul Akmal bin Damin
Felo Penyelidik
07-453 8646
zahruld
Dr. Khairol Anuar bin Kamri
Felo Penyelidik
07-453 7188
khairol
Pentadbiran
074538517/
8660
transform
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.