Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
TRANSFORM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
PgKB I (K) Dr. Zahrul Akmal bin Damin
Pengarah
07-453 8521
zahruld
Dr. Fauziah binti Ani
Timbalan Pengarah
07-4538557/8409
fauziaha
D7-001-02
Nor Azila binti Nor Azaman
Pembantu Tadbir (P/O)
07-453 8517
nrazila
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.