Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Penasihat Undang-Undang
PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norliah binti Yaakub
Penasihat Undang-Undang
07-4537871
norliah
Azlinda binti Ahmad@Salleh
Setiausaha Pejabat
07-4537471
azlin
Faks
07-4536021

 
BAHAGIAN PENASIHATAN DAN TADBIR URUS
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norliah binti Yaakub
Ketua Bahagian/ Penasihat Undang-Undang
07-4537871
norliah
 
Seksyen Penasihatan Dan Tadbir Urus
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Norliah binti Yaakub
Penasihat Undang-Undang
07-4537871
norliah
 
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Azlinda binti Ahmad@Salleh
Setiausaha Pejabat
07-4537471
azlin
Norhanida binti Md Fadzil
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537577
nhanida
Syahril bin Suleiman
Pembantu Operasi
07-4537523
syahril
 
Seksyen Harta Tanah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Azlinda binti Ahmad@Salleh
Setiausaha Pejabat
07-4537471
azlin
 
BAHAGIAN GUBALAN UNDANG-UNDANG DAN TATATERTIB
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Hjh. Nafisah binti Hamzah
Ketua Bahagian/ Pegawai Undang-Undang Kanan
07-4537540
nafisa
 
Seksyen Gubalan Undang-Undang Dan Dasar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nur Aziah binti Sulaiman
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537523
nuraziah
 
Seksyen Tatatertib
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ardi Yusnar bin Md Nasir
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537523
yusnar
 
Seksyen Literasi Undang-Undang Dan ICT
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ardi Yusnar bin Md Nasir
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
07-4537523
yusnar
Nur Aziah binti Sulaiman
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537523
nuraziah
Norhanida binti Md Fadzil
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537577
nhanida
 
BAHAGIAN GUBALAN KORPORAT
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Syahinaz binti Arsad
Ketua Bahagian/ Penolong Pendaftar Kanan
07-4537542
syahinaz
 
Seksyen Kerjasama Korporat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nollyiana binti Mahmood
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537577
nolyiana
 
Seksyen Undang-Undang Kontrak
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nollyiana binti Mahmood
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537577
nolyiana
 
Seksyen Undang-Undang Korporat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nollyiana binti Mahmood
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537577
nolyiana
 
BAHAGIAN GUAMAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Farah Deena binti Md Rapee
Ketua Bahagian/ Penolong Pendaftar Kanan
07-4537541
fdeena
 
Seksyen Litigasi Sivil
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noraspalela binti Sabran
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537523
aspalela
 
Seksyen Tuntutan Penghutang
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noraspalela binti Sabran
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537523
aspalela
 
Seksyen Siasatan Tatatertib Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Noraspalela binti Sabran
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537523
aspalela
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.