Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC)
PENGARAH
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Ts. Dr. Norzila binti Othman
Pengarah
07-4564817
norzila
F6-01-012-03
Nor Irmawanis binti Zainal Abidin
Setiausaha Pejabat
07-4564818
irma
F6-01-012A
 
BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Maizatul Fahimah binti Miskan
Penolong Pendaftar
074564946
maizatulf
F6-05-002
 
UNIT KEWANGAN & ASET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Suhailah binti Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (PT/PO TBK)
07-4564950
ksuhaila
F6-05-002
Nur Syafiqah binti Mohamad fauzee
Pembantu Sambilan Harian (Kewangan & Aset)
07-4564950
s0591
F6-05-002
 
UNIT PENTADBIRAN & GRAFIK
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Danial Aiman Hafiz bin Mohd Fadil
Pembantu Sambilan
07-4564950
danialh
F6-05-002
Nurfareena Nasha binti Mohd Jamal
Pembantu Sambilan Harian (Grafik & Web)
07-4564953
nurfareena
F6-05-002
 
BAHAGIAN PENGKOMERSIALAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noor Azizi bin Mardi
Timbalan Pengarah (Pengkomersialan)
07-4564815
azizim
F6-01-012-01
 
UNIT PERUNDINGAN & GERAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Hafiz bin Burhan
Eksekutif Pemindahan Teknologi
07-4564951
hafizb
F6-01-012A
Siti Hawa binti Hj. Ismail
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4564954
shawa
F6-01-012A
 
UNIT PENGKOMERSIALAN & STU
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Hafiz bin Burhan
Pegawai Eksekutif Pemindahan Teknologi
07-4564951
hafizb
F6-01-012A
0
Pegawai Eksekutif Pembangunan Perniagaan

0
F6-01-012A
Nurul Wahida binti Sarbani
Pembantu Sambilan

07-4564954
nurulw
F6-01-012A
 
BAHAGIAN PERKHIDMATAN INOVASI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Mohd Asrul Affendi bin Abdullah
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Inovasi)
07-4564816
afendi
F6-01-012-02
 
UNIT PENGUJIAN & HARTA INTELEK
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhamad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4564956
shafiqnor
F6-05-002
Norsuhada binti Mohd Ali
Pembantu Tadbir (PT/PO TBK)
07-4534953
nrsuhada
F6-05-002
 
UNIT PAMERAN, PERSIDANGAN & PROMOSI
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhamad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4534956
shafiqnor
F6-05-002
Mohd Raimi bin A. Samat
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4564953
raimi
F6-05-002
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.