Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC)
Bahagian Pengurusan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof.Ts. Dr. Norzila binti Othman
Pengarah
07-4564817
norzila
F6-01-012-03
Dr.Noor Azizi bin Mardi
Timbalan Pengarah (Pengkomersialan)
07-4564815
azizim
F6-01-012-01
Prof. Madya Dr. Mohd Asrul Affendi bin Abdullah
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Inovasi)
07-4564816
afendi
F6-01-012-02
Nor Irmawanis binti Zainal Abidin
Setiausaha Pejabat
07-4564818
irma
F6-01-012A
 
Unit Pentadbiran dan Kewangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Pn. Maizatul Fahimah binti Miskan
Penolong Pendaftar
074564946
maizatulf
F6-01-012A
Suhailah binti Kassim
Pembantu Tadbir Kanan (PT/PO TBK)
07-4564956
ksuhaila
F6-01-012A
Danial Aiman Hafiz bin Mohd Fadil
Pembantu Sambilan

07-4564953
danialh
F6-01-012A
 
Unit Perundingan dan Pengkomersilan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Hafiz bin Burhan
Eksekutif Pemindahan Teknologi
07-4564951
hafizb
F6-01-012A
Nurul Wahida Binti Sarbani
Pembantu Sambilan

07-4564956
nurulw
F6-01-012A
 
Unit Pengujian dan Persidangan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4564953
shafiqnor
F6-01-012A
 
Unit Pameran dan Promosi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4564953
shafiqnor
F6-01-012A
Mohd Raimi bin A. Samat
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4564953
raimi
F6-01-012A
 
Unit Harta Intelek
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4564953
shafiqnor
F6-01-012A
Norsuhada binti Mohd Ali
Pembantu Tadbir (PT/PO TBK)
07-4534955
nrsuhada
F6-01-012A
 
Unit Geran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Muhammad Shafiq Nor bin Mazlan
Pegawai Eksekutif
07-4564953
shafiqnor
F6-01-012A
Siti Hawa binti Hj. Ismail
Pembantu Tadbir (PT/PO)
07-4564955
shawa
F6-01-012A
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.