Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Wakaf & Endowmen
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Haizal bin Ahmad @ Mohamad
Pengarah
07-453 8834
haizal
B3 001-30
Faks
07-453 6051

 
Bahagian Strategik, Pemasaran dan Wakaf
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Azizi bin Shamsudin
Penolong Pendaftar Kanan
07-453 8588
azizidin
B3-001-15
Kosong
Pembantu Tadbir (P/O)
07 453 7557

Pejabat Am, B3-101-01
 
Bahagian Pentadbiran, Kewangan, Multimedia dan Endowmen
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Kosong
Penolong Pendaftar
07-453 8586

B3-001-13
Amirah Afiqah binti Kamarudin
Pekerja Sambilan Harian
07-453 7557
s0602
Pejabat Am, B3-101-01
Nur Atiqah binti Md. Azali
Pekerja Sambilan Harian
07-453 7557
s0622
Pejabat Am, B3-101-01
 
Unit Wakaf dan Penjualan Nombor Plat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Azizam bin Mohd Khairan
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
07-453 8583
010-861 3277
azizam
B3-001-33
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.