Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pejabat Kampus Lestari (SCO)
Pejabat Kampus Lestari
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Ts. Dr. Aeslina binti Abdul Kadir
Pengarah
07-4537657
aeslina
D13
Dr. Nur Shaylinda binti Mohd Zin
Ketua Jabatan (Pengurusan dan Kejuruteraan Lestari)
07-4537226
nursha
D13
Dr. Ir. Mohd Fairouz bin Mohd Yousof
Ketua Jabatan / Pengurus Tenaga Universiti
07-4537665
fairouz
D13
Napisah binti Basir
Penolong Jurutera
07-4537224
napisah
D13
Mohd Hafiz bin Sadiran
Penolong Pegawai Tadbir
07-4537224
mohdhafiz
D13
Mohd Syarifudin bin Aris
Pembantu Pustakawan
07-4537224
msyarif
D13
Nur Suhaibah binti Supian
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4537224
s0573
D13
Noorhidayah binti Jaffar
Pembantu Tadbir Sambilan
07-4537224
s0592
D13
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.