Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Kaunseling Universiti
Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Noraishah binti Daud
Pengarah
07-4537463
noraisha
D15-001-08E
Cik Nor Azreen binti Saaudi
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537465
norazreens
Pejabat Am
 
Jabatan Kaunseling Staf
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Aspalaila binti Abdullah
Timbalan Ketua Pegawai Psikologi
07-4537464
aspa
D15-001-08D
Pn. Misyarina Azira binti Jumat
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537465
misyarina
Pejabat Am
 
Jabatan Psikososial dan Kesejahteraan Psikologi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
En. Syahrul Nizam bin Lukman
Pegawai Psikologi Kanan
07-4537497
syahruln
D15-001-08A
En. Muhamad Jamil Abidin bin Jonaini
Pembantu Tadbir (P/O)
07-4537465
mjamil
Pejabat Am
 
Jabatan Pengukuhan dan Pengkayaan Pelajar
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
En. Muhammad Khairullah bin Mohd. Shaari
Pegawai Psikologi
07-4537453
khairullah
D15-001-08D
En. Mohd Taslim bin Parni
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537461
taslim
Pejabat Am
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.