Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Institut Penyelidikan Pendidikan Dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET)
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Razali bin Hassan
Pengarah
07-4538311
razalih
Dato Ts. Dr. Mohammad Naim bin Yaakub
Timbalan Pengarah
07-4538307
mdnaim
Nur Ellina binti Irfangi
Pembantu Sambilan
07-4538395
-
 
Bahagian Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Zuhra binti Zainuddin
Pegawai Pentadbir
07-4538396
zuhra
Abu Naim bin Abdul Razak
Penolong Jurutera
07-4538400
abunaim
Surayah binti Amat
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4538393
surayah
No. Fax
07-4538399
-
 
Jabatan Penyelidikan, Inovasi dan Konsultasi
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Lai Chee Sern
Ketua Jabatan
07-4538312
Icsern
-
Pegawai Tadbir
-
-
 
Jabatan Trend dan Analisis Data
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Mohd Fadhli bin Zulkafli
Ketua Jabatan
07-4537469
fadhli
-
Pegawai Teknologi Maklumat

-

-
 
Jabatan Latihan dan Pembangunan Kerjaya
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Ahmad Mubarak bin Tajul Arifin
Ketua Jabatan
07-4538306
mubarak
-
Pegawai Tadbir

-

-
 
Jabatan Kerjasama Global
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Tee Tze Kiong
Ketua Jabatan
07-4538313
tktee
-
Pegawai Tadbir

-

-
 
Kluster Perancangan, Pembangunan dan Polisi TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Siti Sarawati binti Johar
Penyelidik Bersekutu
07-4537940
sarawati
Prof. Madya Dr. Kahirol bin Mohd Salleh
Penyelidik Bersekutu
07-4564091
kahirol
Prof. Madya Dr. Nor Lisa binti Sulaiman
Penyelidik Bersekutu
07-4564191
norlisa
Ts. Dr. Affero bin Ismail
Penyelidik Bersekutu
07-4564148
affero
 
Kluster Pendidikan dan Latihan Vokasional Sepanjang Hayat
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Lee Ming Foong
Penyelidik Bersekutu
07-4564092
mflee
Dr. Norfaniza binti Mokhtar
Penyelidik Bersekutu
-
norfaniza
Ts. Dr. Syed Zahurul Islam
Penyelidik Bersekutu
4537000Ext:1303
zahurul
Prof. Madya Ts. Dr. Mimi Mohaffyza binti Mohamad
Penyelidik Bersekutu
07-4564120
mimi
Ts. Dr. Fazlinda binti Abd. Halim
Penyelidik Bersekutu
07-4564055
fazlin
Ts. Dr. Tamil Selvan A/L Subramaniam
Penyelidik Bersekutu
07-4564704
tselvan
Ts. Dr. Yee Mei Heong
Penyelidik Bersekutu
07-4564089
mhyee
Dr. Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda
Penyelidik Bersekutu
07-4564097
wanhanim
Ts. Dr. Suliadi Firdaus bin Sufahani
Penyelidik Bersekutu
06-9742072
suliadi
Dr. Khuneswari A/P P Gopal Pillay
Penyelidik Bersekutu
06-9745145
khuneswari
Prof. Madya Dr. Elizabeth A/P M. Anthony
Penyelidik Bersekutu
07-4533060
eliz
Dr. Mimi Nahariah Azwani binti Mohamed
Penyelidik Bersekutu
07-4537537
azwani
 
Kluster Kreatif dan Inovasi TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Ts. Dr. Kamarudin bin Ambak
Penyelidik Bersekutu
07-4564379
kamardin
Prof. Madya Dr. Noor Azah binti Samsudin
Penyelidik Bersekutu
07-4533766
azah
 
Kluster Sains Dalam TVET
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. "Aisyah binti Mohamed Rehan
Penyelidik Bersekutu
-
aisyahr
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.