Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

 
Pusat Kebudayaan Universiti
Pejabat Pengarah
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Mohd Nizam bin Attan
Pengarah
07-4537897
mohdnizam
C3A-004-04
 
Jabatan Sastera dan Warisan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Rosdi bin Abdullah
Penolong Pendaftar
07-4537489
rosde
C3A-004-05
 
Jabatan Tari dan Teater
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Rosdi bin Abdullah
Penolong Pendaftar
07-4537489
rosde
C3A-004-01
 
Jabatan Muzik
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Nazri bin Mohd Nawi@Busu
Artis Budaya
07-4537883
mohdnazri
C3A-004-03
Syahrizan bin Zainaldin
Artis Budaya
07-4537883
syahrizan
C3A-004-02
 
Unit Pentadbiran
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
A D Mowad bin Kamis@Kamisan
Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (TBK)
07-4537883
mowad
C3A-004-08
 
© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.