Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
DEKAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ir. Ts. Dr. Mohd Irwan bin Juki
Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
07-4564201
irwan
M-004-01
Noorhayati bte Othman
Setiausaha Pejabat
07-4564211
nhayati
M-004A
Faks Pejabat FKAAS
No. Faks
07-4536588
fkaas
 
TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Haziman bin Wan Ibrahim
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
07-4564202
haziman
M-004-12
Prof. Madya Ts. Dr. Rafidah binti Hamdan
Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
07-4564203
rafidahh
M-004-11
Prof. Madya Ts. Dr. Azeanita bt. Suratkon
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
07-4564222
azeanita
M-004-04
Juliana bt. Mohd Sapuan
Setiausaha Pejabat
07-4564212
juliana
 
BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DEKAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Azlan bin Wanti
Timbalan Pendaftar / Ketua Pentadbiran
07-4564343
azlanw
M-004-02
Kaunter Perkhidmatan 1
No Telefon Kaunter
07-4564288
fkaas@uthm.edu.my
Kaunter Perkhidmatan 2
No Telefon Kaunter
07-4564416
fkaas@uthm.edu.my
 
Unit Kewangan dan Aset
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Nor Sabariah binti Md. Supadil
Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
07-4564230
nsabaria
M-004A
Norsaliza binti Salleh
Pembantu Tadbir Kanan Gred N22 (TBK - 13 Tahun)
07-4564417
saliza
M-004A
 
Unit Pentadbiran dan Pemesyuaratan
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Rawi bin Deris
Ketua Pembantu Tadbir Gred N26
07-4564412
rawi
M-004A
Khairol Azmi bin Kamsiran
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19
07-4564415
khairolk
M-004A
Mohd Afiq Maula Fauzi
Pembantu Operasi
07-4564283
mohdafiq
M-004A
 
Unit Akademik (Pengajian Siswazah)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Rosmaidi bin Shahal
Penolong Pegawai Tadbir Kanan Gred N32 (TBK-13 Tahun)
07-4564242
rosmaidi
M-004A
Zamri bin Ahmad
Pembantu Tadbir Kanan Gred N22 (TBK - 13 Tahun)
07-4564413
zamry
M-004A
 
Unit Akademik (Program Sarjana Muda)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Siti Hasnah binti Hud
Penolong Pegawai Tadbir Kanan Gred N32 (TBK-13 Tahun)
07-4564229
hasnah
M-004A
Rafpidah binti Sarji
Pembantu Tadbir Kanan Gred N22 (TBK - 13 Tahun)
07-4564427
rafpidah
M-004A
Yasmin binti Bajuri
Pembantu Tadbir Kanan Gred N22 (TBK - 13 Tahun)
07-4564416
yasmin
M-004A
 
Pusat Sumber dan Multimedia
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Mohd Khairi bin Zainal
Penolong Jurutera Gred JA29 / Pusat Multimedia

khairi
0
Sabari bi Wahab
Penolong Jurutera Gred JA29 / Pusat Sumber

sabari
0
 
JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ir. Dr. Shahrul Niza bin Mokhatar
Ketua Jabatan Siswazah
07-4564223
shahruln
M-004-06
Ts. Dr. Sabariah binti Musa
Ketua Program PhD. (PFA)
07-4564373
sabariah
M-304-02 North East Tower Aras 3
Dr. Nor Amani Filzah binti Mohd Kamil
Ketua Program Sarjana Secara Penyelidikan (KFA)
07-4564232
noramani
M-302-07 South East Tower Aras 3
Ir. Dr. Zainorizuan bin Mohd Jani
Ketua Program Sarjana Secara Kerja Kursus (MFA)
07-4564454
rizuan
MC-002-04 Aras Bawah Blok Akademia 1
Dr. Masni bte A. Majid
Ketua Panel Jaminan Kualiti Program Ph.D (PFA)
07-4564274
masni
Aras Bawah (Blok Akademia 2),GFA02-17
Prof. Madya Dr. Hilton@Mohd Hilton bin Ahmad
Ketua Panel Jaminan Kualiti Program Sarjana Secara Penyelidikan (KFA)
07-4564472
hilton
M-702-07 South East Tower Aras 7
Dr. Mohd Khaidir bin Abu Talib
Ketua Panel Jaminan Kualiti Program Sarjana Secara Kerja Kursus (MFA)
07-4564439
khaidir
M-502-05 Aras 5, South East Tower
Dr. Nor Hazurina binti Othman
Ketua Panel Hal Ehwal Pelajar, Promosi dan Penerbitan
07-4564234
hazurina
M-156 North East Tower Aras 1
Dr. Nurul Hidayah binti Mohd Kamaruddin
Penyelaras Program Ph.D (PFA)
07-4564316
hidayahk
M-202-10 Aras 1 (Blok Akademia 3)
Ts. Rosnawati binti Buhari
Penyelaras Program Sarjana Secara Penyelidikan (KFA)
07-4564375
rosna
M-404-10 North East Tower Aras 4
Dr. Mohd Azuan bin Zakaria
Penyelaras Program Sarjana Secara Kerja Kursus (MFA)
07-4564289
azuanz
MA-202-08 Aras 1 Blok Akademia 3
Dr. Mohd Azlan bin Mohd Yusoff
Penyelaras Jaminan Kualiti Program Ph.D (PFA)
07-4564411
azlany
M-202-01 Aras 2, South East Tower
Dr. Muhammad Salleh bin Haji Abustan
Penyelaras Jaminan Kualiti Program Sarjana Secara Penyelidikan (KFA) PFA
07-4564351
sallehb
M-602-01 Aras 6, South East Tower
Dr. Siti Hidayah binti Abu Talib
Penyelaras Jaminan Kualiti Program Sarjana Secara Penyelidikan (MFA)
07-4564423
hidayaht
M-202-08 South East Tower
Dr. Zalipah binti Jamellodin
Penyelaras Hal Ehwal Pelajar, Promosi dan Penerbitan
07-4564248
zalipah
MB-002-11 Aras Bawah, Blok Akademia 2
 
KETUA JABATAN, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. David Yeoh Eng Chuan
Profesor Madya Gred DS54 / Ketua Jabatan
07-4564382/4224
david
M-504-10 North East Tower Aras 5 / M-004-08
 
KLUSTER KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR DAN GEOMATIK, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Dr. Hj. Mohd Idrus bin Hj Mohd Masirin
Profesor VK6 Jusa B
07-4564356
idrus
M-602-06 Aras 6, South East Tower
Prof. Madya Dr. Adnan bin Zainorabidin
Profesor Madya Gred DS54
07-4564402
adnanz
M-502-08 Aras 5, South East Tower
Prof. Madya Ts. Dr. Aziman bin Madun
Profesor Madya Ged DS54
07-4564352
aziman
M-604-08 North East Tower Aras 6
Prof. Madya Sr. Dr. Mohd Effendi bin Daud
Profesor Madya Gred DS54 / Ketua Pusat Center Of Applied Geomatics For Disaster Prevection (CAGeD)
07-4564380
effendi
M-404-04 North East Tower Aras 4
Profesor Madya Dr. Munzilah bte Md Rohani
Profesor Madya / Ketua Pusat Smart Driving Research Centre FKAAS ( SDRC )
07-4564377
munzilah
M-404-08 North East Tower Aras 4
Profesor Madya Dr. Mohamad Yusri bin Aman
Profesor Madya Gred DS54
07-4564467
mdyusri
M-302-04 South East Tower Aras 3
Prof. Madya Ts. Dr. Felix Ling Ngee Leh
Profesor Madya Gred DS54 / Cuti Sangkutan Industri
07-4564278
felix
MA-002-03 Aras Bawah Blok Akademia 3
Prof. Madya Sr. Dr. Mustaffa bin Anjang Ahmad
Prof. Madya / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Geomatik
07-4564410
mustafa
M-604-05 North East Tower Aras 6
Prof. Madya Dr. Saiful Azhar bin Ahmad Tajudin
Profesor Madya Gred DS54
07-4564378
saifulaz
M-404-07 North East Tower Aras 4
Profesor Madya Dr. Mohd Ezree bin Abdullah
Profesor Madya Gred DS54
07-4564426
ezree
M-404-05 North East Tower Aras 4
Prof. Madya Ts. Dr Kamaruddin bin Ambak
Profesor Madya Gred DS54
07-4564379
kamardin
M-404-06 North east Tower Aras 4
Ir. Dr. Raha bt. Abd. Rahman
Felo Industri Gred DS53
07-4564228
raha
M-602-10 South East Tower Aras 6
Dr. Basil David Daniel
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Jalan Raya
07-4564470
basil
MC-002-05 Aras Bawah Akademia 1
Sr. Dr. Anuar bin Mohd Salleh
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Makmal

anuarms
M-604-06 North East Tower
Dr. Nursitihazlin bte Ahmad Termida
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564301
hazlin
MB-102-12 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Sr. Saifullizan bin Mohd Bukari
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564244
saifulz
M-604-03 North East Tower Aras 6
Ts. Dr. Nor Azizi bin Yusof
Pensyarah DS45 / Ketua Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
07-4537412
azizy
M-404-09 North East Tower Aras 4
Dr. Faizal bin Pakir
Pensyarah DS51 / Ketua Makmal
07-4564297
faizalp
MA-202-03 Aras 1 (Blok Akademia 3)
Dr. Alvin John Lim Meng Siang
Pensyarah Gred DS51
07-4564493
alvin
M-161 North East Tower Aras 1
Dr. Mohd Khaidir bin Abu Talib
Pensyarah Gred DS51
07-4564439
khaidir
M-502-05 Aras 5, South East Tower
Dr. Mohd Hanifi bin Othman
Pensyarah Gred DS51
07-4564273
hanifi
MB-202-02, Aras 1, Blok Akademia 2
Dr. Nurul Hidayah binti Mohd Kamaruddin
Pensyarah Gred DS51
07-4564316
hidayahk
M-202-10 Aras 1 (Blok Akademia 3)
Dr. Mohd Firdaus bin Md. Dan@Azuan
Pensyarah Gred DS51
07-4564287
firdausd
MA-202-12, Aras 1 (Blok Akademia 3)
Dr. Nazirah binti Mohamad Abdullah
Pensyarah Gred DS51
07-4564331
nazirah
MC-102-10, Aras Bawah, Blok Akademia 1
Dr. Zaihasra bte Abu Talib
Pensyarah Gred DS45
07-4564259
zaihasra
MC-002-11 Aras Bawah Blok Akademia 1
Rosnawati bte Buhari
Pensyarah Gred DS45
07-4564375
rosna
M-404-10 North East Tower Aras 4
Sr. Khairul Nizam bin Mohd Yunus
Pensyarah Gred DS45
07-4564471
khairuln
MB-002-05 Aras Bawah Blok Akademia 2
Ir. Mustafa Kamal bin Shamshuddin
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564485
mkamal
M-404-03 North East Tower Aras 4
Mohd Fairus bin Yusof
Pensyarah Gred DS45
07-4564381
fairus
M-404-02 North East Tower Aras 4
Noorliyana bte Omar
Pensyarah Gred DS45
07-4564285
liyana
MA-002-05 Aras Bawah Blok Akademia 3
Ahmad Raqib bin Ab Ghani
Pensyarah Gred DS45
07-4564264
raqib
MB-002-01 Aras Bawah Blok Akademia 2
Dr. Hendy Fitrian Suhandri
Pensyarah Gred DS45 / Kontrak Bukan Warganegara
07 -4564299
hsuhandri
MA-102-11, Aras Mezzanin (Blok Mezzanin 3)
Dr. Mohammad Nasir bin Mohamad Taher
Felo Industri Gred DS45
07-4564311
nasirt
MB-102-02 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Dr. Nasradeen Ali Khalifa Milad
Pensyarah Gred DS45 / Kontrak Bukan Warganegara
07-4564291
nasradeen
MA-102-10 Aras 1, Blok Akademia 3
Salina bt Sani
Penolong Pengajar DV29 (Cuti Belajar)

salinas
M-146 (39) Mezzanin Aras 1
 
KLUSTER KEJURUTERAAN STRUKTUR DAN BAHAN, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Ir. Dr. Abdul Aziz bin Abdul Samad
Profesor VK6
07-4564205
azizs
M-502-02 Aras 5 South East Tower
Profesor Ir. Ts. Dr. Mohd Irwan bin Juki
Profesor VK7 / DEKAN FKAAS
07-4564203
irwan
M-504-03 Aras 5, North East Tower
Profesor Dr. Noridah bt Mohamad
Profesor VK7
07-4564222
noridah
M-504-08 Aras 5, North East Tower
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Haziman bin Wan Ibrahim
Profesor Madya Gred DS54 / Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
07-4564202
haziman
M-504-09 Aras 5, North East Tower
Profesor Madya Dr. David Yeoh Eng Chuan
Profesor Madya Gred DS54 / Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam
07-4564382
david
M-504-10 North East Tower Aras 5
Prof. Madya Dr. Mohd Hilton bin Ahmad
Profesor Madya Gred DS54
07-45464472
hilton
M-702-07 South East Tower Aras 7
Prof. Madya Dr. Norwati bte Jamaluddin
Profesor Madya Gred DS54
07-4564390
norwati
M-504-02 North East Tower Aras 5
Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Abdul Halim bin Abdul Ghani
Profesor Madya Gred DS53
07-4564312
abdulhalim
M-202-10 South East Tower, Aras 2
Ts. Dr. Norashidah bte Abd Rahman
Pensyarah Kanan / Ketua Jabatan Sukan dan Kebudayaan, Pusat Pengajian Umum & Kokurikulum
07-4537485
nrashida
M-304-05 North East Tower Aras 3
Dr. Sallehuddin Shah bin Ayop
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Pusat Penyelidikan Jamilus (JRC)
07-4564388
sallehs
M-504-04 North East Tower Aras 5
Ir. Shamrul-Mar bin Shamsuddin
Felo Industri Kanan DS53 / Pengarah Pembangunan & Penyelenggaraan

shamrul
M-302-01 South East Tower, Aras 3
Koh Heng Boon
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564391
koh
M-504-01 North East Tower Aras 5
Dr. Masni bte A. Majid
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Bahan
07-4564274
masni
MB-002-08 Aras Bawah, Blok Akademia 2
Dr. Muhammad Nizam bin Zakaria
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564491
mnizam
M-205-14 Aras 2 North East Tower
Dr. Noor Azlina bte Abdul Hamid
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564233
azlinah
MB-002-06 Aras Bawah, Blok Akademia 2
Dr. Nor Hayati bte Abd Ghafar
Pensyarah Kanan / Ketua Panel Bidang Bahan / Penyelaras PSM
07-4564387
noryati
M-504-05 North East Tower Aras 5
Dr. Ahmad Zurisman bin Mohd Ali
Pensyarah Kanan Gred DS52
07-4564495
zurisman
M-604-04 Aras 6, North East Tower
Dr. Nurazuwa bte Md Noor
Pensyarah Kanan / Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar, Pembangunan & Penerbitan) PPS
07-4564254
nurazuwa
North East Tower Aras 1
Ir. Dr. Zainorizuan b. Mohd Jaini
Pensyarah DS51 / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Struktur
07-4564454
rizuan
MC-002-04 Aras Bawah Blok Akademia 1
Ir. Dr. Shahrul Niza Bin Hj. Mokhatar
Pensyarah DS51 / Ketua Jabatan Pengajian Siswazah
07-4564490
shahruln
M-402-06 South East Tower Aras 4
Dr. Siti Radziah bt. Abdullah
Pensyarah DS51
07-4564310
radzia
MB-102-03 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Dr. Noorwirdawati bte Ali
Pensyarah Gred DS51
07-4564314
wirda
MC-002-05 Aras Mezzanin Blok Akademia 1
Prof. Madya Ts. Dr. Shahiron bin Shahidan
Profesor Madya Gred DS54 / Ketua Jabatan Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat
07-4564409
shahiron
MB-202-02 Aras 1 Blok Akademia 2
Dr. Sharifah Salwa bt Mohd Zuki
Pensyarah DS51
07-4564290
sharifahs
MC-202-10 Aras 1 Blok Akademia 1
Dr. Nor Hazurina bt. Othman
Pensyarah DS51
07-4564234
hazurina
M-156 Aras 1, North East Tower
Dr. Norfaniza bt Mokhtar
Pensyarah DS51

norfaniza
MA-202-11 Aras 1 Blok Akademia 3
Dr. Nickholas Anting Anak Guntor
Pensyarah DS51
07-4564246
nickholas
MC-202-10 Aras 1, Blok Akademia
Dr. Faisal bin Sheikh Khalid
Pensyarah Gred DS51 / Ketua Jabatan (Masyarakat Lestari), Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat
07-4564235
faisalsh
M-202-09 South East Tower
Dr. Mohd Hanif bin Ismail
Pensyarah DS51


M-202-05, South East Tower, Aras 2
Dr. Goh Wan Inn
Pensyarah Gred DS51
07-4564247
wigoh
M-157 Aras , North East Tower
Ts. Ahmad Fahmy bin Kamarudin
Pensyarah DS45
07-4564302
fahmy
MB-102-11 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Zalipah bte Jamellodin
Pensyarah DS45
07-4564248
zalipah
MB-002-11 Aras Bawah, Blok Akademia 2
Ir. Mohammad Soffi bin Md Noh
Pensyarah DS45
07-4564305
soffi
MB-102-08 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Norhafizah bte Salleh
Pensyarah DS45

nhafizah
MA-102-02 Aras Mezzanin Blok Akademia 3
Tuan Norhayati bte Tuan Chik
Pensyarah DS45
07-4564386
thayati
M-504-06 North East Tower Aras 5
Mohd Khairy bin Burhanudin
Felo Industri Gred DS45
07-4564322
khairy
MB-202-11 Aras 1 Blok Akademia 2

amizah
MC-202-02, Aras 1, Blok Akademia 1
07-4564308

MB-102-05 Aras Mezzanin Blok Akademia 3
 
KLUSTER KEJURUTERAAN AIR DAN PERSEKITARAN, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
07-4564404
amir
M-302-02 Aras 3, South East Tower
Profesor Dr. Ahmad Tarmizi bin Abdul Karim
Profesor Gred VK6 / Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik & Perhubungan Korporat)
07-4537560
tarmizi
M-502-03, Aras 5. South East Tower
Prof. Madya Ts. Dr. Zawawi bin Daud
Profesor Madya Gred DS54
07-4564460
zawawi
M-502-04 Aras 5, South East Tower
Prof. Madya Ts. Dr. Aeslina bt Abd. Kadir
Profesor Madya Gred DS54
07-4564367
aeslina
M-304-10 North East Tower Aras 3
Prof. Madya Dr. Mohd Adib bin Mohammad Razi
Profesor Madya Gred DS54

adib
M-702-10 South East Tower Aras 7
Prof. Madya Ts. Dr. Norzila bte Othman
Profesor Madya Gred DS54 / Pengarah Pusat Inovasi & Pengkomersilan (ICC)
07-4564368
norzila
M-304-09 North East Tower Aras 3
Prof. Madya Ts. Dr. Rafidah binti Hamdan
Profesor Madya Gred DS54 / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Pernerbitan)
07-4564369
rafidahh
M-304-08 South East Tower Aras 3
Profesor Madya Ir. Ts. Dr. Tan Lai Wai
Profesor Madya / Tim. Pengarah Pembangunan Akademik & Akreditasi, CAD
07-4564357
laiwai
M-602-09 South East Tower Aras 6
Prof. Madya Ts. Dr. Radin Maya Saphira bt Radin Mohamed
Profesor Madya / Ketua Pusat Penyelidikan Micropollutant FKAAS (MPRC)
07-4564371/4236
maya
M-004-19 Pejabat Pentadbiran
Mohd Baharudin bin Ridzuan
Pensyarah Kanan / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Persekitaran
07-4564461
mdbahar
M-502-07 South East Tower Aras 5
Dr. Mohd Shalahuddin bin Adnan
Pensyarah Gred DS51
07-4564468
shalahudin
M-502-09 South East Tower Aras 5
Dr. Hartini bte Kasmin
Pensyarah Kanan DS52
07-4564370
hartini
M-304-07 North East Tower Aras 3
Ts. Dr. Sabariah bte Musa
Pensyarah Kanan Gred DS52
074564373
sabariah
M-304-02 North East Tower Aras 3
Dr. Azra Munirah bte Mat Daud
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Pengurus Makmal

azra
M-702-03 South East Tower Aras 7
Dr. Siti Nazahiyah bte Rahmat
Pensyarah Kanan Gred DS52/ Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Sumber Air
07-4564376
nazahiya
M-702-02 South East Tower Aras 7
Ts. Dr. Hjh. Roslinda bte Seswoya
Pensyarah Kanan DS52 / Ketua Makmal
07-4564374
roslinda
M-304-01 North East Tower Aras 3
Dr. Nur Shaylinda bte Mohd Zin
Pensyarah Kanan DS52 / Ketua Jabatan (Pengurusan & Kej. Lestari) SCO

nursha
M-205-09 North East Tower Aras 2
Ts. Dr. Mohd Ariff bin Ahmad Nazri
Pensyarah DS51 / Ketua Makmal
07-4564492
ariffn
Aras 1, North East Tower M-155
Dr. Nor Amani Failzah bte Mohd Kamil
Pensyarah DS51
07-4564232
noramani
M-302-07 South East Tower Aras 3
Dr. Mohd Azlan Bin Mohd Yusoff
Pensyarah DS51
07-4564411
azlany
M-202-01 Aras 2, South East Tower
Dr. Muhammad Salleh bin Haji Abustan
Pensyarah Gred DS51
07-4564351
sallehb
M-602-01 Aras 6, South East Tower
Dr. Mohd Hairul bin Khamidun
Pensyarah DS51

hairulk
MC-102-08 Aras 1, Aras Mezzanin
Dr. Nur Adila bt Ab. Aziz
Pensyarah DS51
07-4564324
nuradila
MA-202-02 Aras 1 Blok Akademia 3
Dr. Adel Ali Saeed Abduh Al Gheethi
Pensyarah DS51 (Kontrak Bukan Warganegara)

07-4564316
alisaeed
M-302-09 South East Tower, Aras 3
Nor Aliza bte Ahmad
Pensyarah DS45
07-4564482
aliza
M-702-08 South East Tower Aras 7
Wan Afnizan bin Wan Mohamad
Pensyarah DS45
07-4564350
afnizan
M-702-09 South East Tower Aras 7
Zarina bt Md Ali
Pensyarah DS45
07-4564359
zarinaa
M-602-07 South East Tower Aras 6
07-4564437
zul
M-502-10 South East Tower Aras 5
07-4564488
aziz
M-502-01 Aras 5 South East Tower
 
KETUA JABATAN, JABATAN SENIBINA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Izudinshah bin Abd Wahab
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Jabatan
07-4564227/4225
izudin
M-604-08 North East Tower Aras 6 / M-004-07
 
KLUSTER KEJURUTERAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAAN, JABATAN SENIBINA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Dr. Ismail bin Abdul Rahman
Profesor Gred Khas B (VK6) / Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
07-4538557
ismailar
D7-001-02
Profesor Ts. Dr. Abd Halid bin Abdullah
Profesor VK7
07-4564295
abdhalid
M-004-01
Prof. Madya Ts. Dr. Azeanita bt. Suratkon
Profesor Madya Gred DS54 / Timbalan Dekan (HEPA)
07-4564489
azeanita
M-702-04 South East Tower Aras 7
Prof. Madya Dr. Noor Yasmin binti Zainun
Profesor Madya Gred DS54
07-4564465
nryasmin
MA-002-07 Aras Bawah Blok Akademia 3
Prof. Madya Ir. Dr. Riduan bin Yunus
Profesor Madya Gred DS54 / Timbalan Pengarah Pusat Inovasi & Pengkomersilan (ICC)
07-4564481
riduan
M-702-06 South East Tower Aras 7
Ts. Dr. Rafikullah bin Deraman
Pensyarah Gred DS51 / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Bangunan
07-4564362
0
M 202-04 Aras 2, South East Tower
Ir. Mohd Norazam bin Yasin
Pensyarah Gred DS51 / Cuti Belajar

norazam
MA-002-11, Bilik Pensyarah 2, Akademia 3 Aras Bawah
Dr. Tong Yean Ghing
Pensyarah Gred DS51
07-4564276
ygtong
MA-002-01, Aras Bawah Blok Akademia
Ts. Dr. Sasitharan A/L Nagapan
Pensyarah Gred DS51 / Ketua Jabatan Rekabentuk Instruksi & Sokongan, CGOL
07-4564237
sasitharan
M-202-07 Aras 2, South East Tower
Ts. Dr. Nor Haslinda bt Abas
Pensyarah Gred DS51 / Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Pembinaan
07-4564238
nhaslin
M-205-03 Aras 2 North East Tower
Dr. Siti Hidayah binti Abu Talib
Pensyarah Gred DS51
07-4564423
hidayaht
M-202-08 South East Tower
Ts. Dr. Muhammad Fikri bin Hasmori
Pensyarah Gred DS51 / Ketua Makmal
07-4564271
mfikri
M-202-06, Aras 2 South East Tower
Dr. Emedya Murniwaty bt Samsudin
Felo Industri Gred DS51
07-4564323
emedya
MB-202-10 Aras 1 Blok Akademia 2
Dr. Junaidah bt Jailani
Pensyarah DS51
07-4564237
junaida
M-205-08 Aras 2, North East Tower
Dr. Sushilawati bt Ismail
Pensyarah Gred DS51

sushila
MA-202-07 Aras 1 Blok Akademia 3
Dr. Mohd Azuan bin Zakaria
Pensyarah DS51
07-4564289
azuanz
MA-202-08 Aras 1 Blok Akademia 3
Dr. Noorli binti Ismail
Pensyarah Gred DS45
07-4564281
noorli
GFA 03-07, MA 002-06
Ts. Syed Burhanuddin Hilmi bin Syed Mohamad
Pensyarah Gred DS45
07-4564392
burhan
M-604-10, Aras 6, North East Tower
Isham bin Ismail
Felo Industri Gred DS45
07-4564279
isham
MA-002-04 Aras Bawah Blok Akademia 3
Dr. Ahmed Mokhtar Al Bashir Budiea
Pensyarah Gred DS45 / Kontrak Bukan Warganegara
07-4564329
ahmedm
MB-202-01 Aras 1, Blok Akademia 2
Hannifah bte Tami
Jurutera Pengajar Kanan Gred DV44 / Penyelaras Jadual Waktu Akademik FKAAS
07-4564270
hannifah
MB-002-12 Aras Bawah Blok Akademia 2
Siti Khalijah bt Yaman
Jurutera Pengajar Kanan Gred DV44 (Cuti Belajar)
07-4564272
khalijah
MB-002-10 Aras Bawah Blok Akademia 2
Ts. Hasniza bt Abu Bakar
Jurutera Pengajar Kanan Gred DV44
07-4564266
hasniza
MB-002-03 Aras Bawah Blok Akademia 2
Nik Mohd Zaini bin Nik Soh
Jurutera Pengajar Kanan Gred DV44
07-4564277
nikzaini
MA-002-02 Aras Bawah Blok Akademia 3
07-4564280

MC-102-03 Aras Mezzanin, Blok Akademia 1
07-4564457

MC-002-01 Aras Bawah Blok Akademia 1

hafizal
MC-102-02 Aras 1, Blok Akademia 1
07-4564462
fajardin
M-602-10 South East Tower Aras 5
 
KLUSTER SENIBINA DAN KEJURUTERAAN REKA, JABATAN SENIBINA
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Profesor Madya Dr Hj. Lokman Hakim bin Ismail
Profesor Madya Gred DS54 / Cuti Sangkutan Industri
07-4564395
lokman
M-604-07 North East Tower Aras 6
Dr. Izudinshah bin Abd Wahab
Pensyarah Kanan Gred DS52 / Ketua Jabatan Senibina
07-4564227
izudin
M-604-08 North East Tower Aras 6
Ts. Dr. Hanita bt Yusof
Pensyarah Kanan Gred DS52

hanita
MC-002-06 Aras Bawah Blok Akademia 1
Ts. Dr. Noor Dina binti Md. Amin
Pensyarah Gred DS51
07-4564457
dina
MC-002-01 Aras Bawah Blok Akademia 1
Ar. Hazri bin Abdul Aziz
Felo Industri Gred DS51
07-4564498
hazriaziz
M-160 Aras 1, North East Tower
Ar. Mohd Jamil bin Mohd Hamberi
Felo Industri Gred DS51
07-456
mohdjamil
MA-102-08 Aras Mezzanin, Aras 1
Norazizah bt Adnan
Pensyarah Gred DS45
07-4564258
noraziza
MC-002-12 Aras Bawah Blok Akademia 1 0
Nur Nasuha binti Abd Salam
Pensyarah Gred DS45

nurnasuha
MC-202-08 Blok Akademia, Aras 1
Mohamad Hanafi bin Rahmat
Pensyarah Gred DS45 / Ketua Makmal

mdhanafi
M-128 Aras Koridor, Aras 1
Nasrul Arif bin Ahmad Mahmud
Pensyarah Gred DS45
07-4564300
nasrularif
MA-102-01 Aras Mezzanin, Aras 1
Nur Amalina binti Hanapi
Pensyarah Gred DS45
07-4564317
amalina
MA-102-12 Aras Mezzanin, Aras 1
Nadiyah binti Noor Hisham
Pensyarah Gred DS45
07-4564298
nadiyah
MA-102-03 Aras Mezzanin, Aras 1
 
PENGURUSAN MAKMAL
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Azra Munirah bte Mat Daud
Pengurus Makmal
07-4564226
azra
M-702-03 South East Tower Aras 7 / M-004-05
Nadiah binti Khaled
Pegawai Sains (F) Gred C44
07-4564401
nadiah
M138 Aras 1 Sepanjang Koridor
Fazlyana binti Mustafa
Pegawai Sains (F) Gred C44
07-4564403
fazlyana
M137 Aras 1 Sepanjang Koridor
 
KETUA MAKMAL DAN PENOLONG JURUTERA SERTA SENARAI MAKMAL FKAAS
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ir. Mohammad Soffi bin Md Noh
Ketua Makmal (Makmal Kej. Bahan / Bahan Termaju, Makmal Komputer 1, 2 & 3)

soffi
Roslina binti Jamil
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564445
roslina
M-023-A Makmal Kejuruteraan Bahan
Suhaimi bin Harun
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564440
suhaimih
E17-02 Makmal Kejuruteraan Bahan Termaju
Jalilah binti Md. Mohtar
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564435
jalilah
M-111-A Makmal Komputer 1, M-107A Makmal Komputer 2
Norkama Azura bnti Dolah
Penolong Jurutera Gred JA29

norkama
M-144A MAkmal Komputer 3
Sr. Dr. Anuar bin Mohd Salleh
Ketua Makmal (Makmal Kej. Jalan Raya/Jalan Raya Lanjutan/Trafik & Pengangkutan/Geomatik)

anuarms
M-604-06 North East Tower Aras 6
Nurul Adila binti Jablan
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564449
nuruladila
M-011-A Makmal Kejuruteraan Jalan Raya
Tc. Azuan bin Poharan @ Bunari
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564422/4253
azuan
Blok G8 Makmal Kejuruteraan Jalan Raya Lanjutan
Asmah binti Ibrahim
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564421
asma
M-011-A Makmal Kejuruteraan Trafik dan Pengangkutan
Sahidin bin Ghazali
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564424
sahidin
M-152-A Makmal Kejuruteraan Geomatik
Dr. Faizal bin Pakir
Ketua Makmal (Makmal Geologi Kejuruteran dan Geofizik/Kej. Geoteknik)
07-4564297
faizalp
MA-202-03 Aras 1 (Blok Akademia 3)
Siti Fadzilah binti Kasno
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564434
fadzilah
M-009-A Makmal Kejuruteraan Geoteknik
Nurul Farhani binti Md. Johani
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564420
farhani
M-007-A Makmal Geologi Kejuruteraan dan Geofizik
Ts. Dr. Hjh. Roslinda binti Seswoya
Ketua Makmal (Makmal Kej, Air Sisa/Kej. Persekitaran/Analisis Persekitaran/Stor Kimia
07-4564374
roslinda
M-304-01 North East Tower Aras 3
Haji Kasim bin Sebli
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36
07-4564268
kasim
M-117A/M-126A Makmal Kejuruteraan Air Sisa
Hazliana binti Padalilah
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564464
hazliana
M-017-A Makmal Kejuruteraan Persekitaran
Mohd Bahtiar bin Mohd Basri
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564485
bahtiar
M-134-A Makmal Kejuruteraan Analisis Persekitaran
Shaiful Hisham bin Saaban
Pembantu Makmal Kanan Gred C22 (TBK)

shaiful
M-017-A Stor Kimia
Ts. Ahmad Fahmy bin Kamarudin
Penolong Pengurus Makmal (Makmal Kej. Struktur Ringan/Kej. Struktur Berat)
07*4534302
fahmy
MB-102-11 Aras Mezzanin Blok Akademia 2
Razali bin Slamat
Penolong Juruukur Bahan Gred JA29
07-4564447
razalis
M-151-A Makmal Kejuruteraan Struktur Ringan
Amran bin Abd. Rahman
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4567442
amranar
E-17-02 Makmal Kejuruteraan Struktur Berat
Ts. Dr. Mohd Ariff bin Ahmad Nazri
Ketua Makmal (Makmal Kej. Sumber Air/Kej. Mekanik Bendalir)
07-4564492
ariffn
Aras 1, North East Tower M-155
Shaiful Hisham bin Saaban
Pembantu Makmal Kanan Gred C22 (TBK-13 Tahun)

shaiful
M-017-A Stor Kimia
Hj. Sariman bin Ahmad
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564436
sariman
M-131A Makmal Kejuruteraan Mekanik Bendalir
Hjh. Sharifah Zuhriah binti Syed Fadzil
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36
07-4564428
sharifah
M-014-A Makmal Kejuruteraan Sumber Air
Ts. Dr. Muhammad Fikri bin Hasmori
Ketua Makmal (Makmal Fabrikasi Logam/Fabrikasi Perkayuan)
07-4564271
mfikri
M-202-06, Aras 2 South East Tower
Hj. Idris bin Abdul Hamid
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36
07-4564408
idrish
m-019-A Makmal Fabrikasi Logam
Hj. Mohd Ayob bin Sahlan
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564443
mohdayob
M-025-A Makmal Fabrikasi Perkayuan
Dr. Junaidah binti Jailaini
Ketua Makmal (Makmal Kej. Perkhidmatan Bangunan/Kej.. Pembinaan)
07-4564237
junaida
M-205-08 Aras 2, North East Tower
Osman bin Abdul Rahman
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564442
osmanr
M-028 Makmal Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
Zamra binti Jasman
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36
07-4564431
zamra
M-021-A Makmal Kejuruteraan Pembinaan
Muhamad Hanafi bin Rahmat
Ketua Makmal (Makmal Tek. Lukisan & AutoCAD 1 & 2/Studio Lukisan 1 & 2)

mdhanafi
M-128 Aras Koridor, Aras 1
Hj. Abdul Rahim bin Shamsudin
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4567435
abdrahim
Kampus Bandar - Makmal Tek. Lukisan & AutoCAD 1 & 2/Studio Lukisan 1 & 2)
 
PUSAT PENYELIDIKAN JAMILUS (JRC)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Sallehuddin Shah bin Ayop
Ketua Pusat JRC
07-4564388
sallehs
NET02-PM11 (M504-04) / M004-16
Afandi bin Abu Bakar
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36

afandi
M-026-A Makmal Pusat Penyelidikan Jamilus (JRC)
 
PUSAT PENYELIDIKAN PENCEMAR MIKRO (MPRC)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Ts. Dr. Radin Maya Saphira binti Radin Mohamed
Ketua Pusat MPRC
07-4564371/4236
rmaya
M-004-19 Pejabat Pentadbiran
Mohd Azwan bin Busu
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4564408
mdazwan
M-143-A Makmal Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
 
PUSAT PENYELIDIKAN PEMANDUAN BIJAK (SDRC)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Dr. Munzilah binti Md. Rohani
Ketua Pusat SDRC
07-4564377
munzilah
M-404-08 North East Tower Aras 4 / M-004-03
Norita binti Samsudin
Penolong Jurutera Gred JA29
07-4567789
norita
Blok E6 / C4 - Makmal Pusat Penyelidikan Pemanduan Bijak (SDRC)
 
PUSAT PENYELIDIKAN GEOMATIK GUNAAN DAN PENCEGAHAN BENCANA (CAGeD)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Madya Sr. Dr. Mohd Effendi bin Daud
Ketua Pusat CAGeD
07-4564380
effendi
M-404-04 North East Tower Aras 4
Tiada
Tiada
07-4564380
0
M-013-A Makmal Pusat Penyelidikan Geomatik Gunaan dan Pencegahan Bencana (CAGeD)
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.