Halaman Utama
Carian Nama :
Carian No Tel Pejabat :

Teaching Factory
PEJABAT PENTADIRAN
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Abdul Talib bin Bon
Pengurus
07-4533958
talib
En. Abdul Rahman Iskandar bin Ab. Jawat
Penolong Jurutera

012-7155787
iskandar
 
CENTRE FOR TECHNOLOGY (CFT) (FURNITURE INNOVATION TECHNOLOGY) (FIT)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Prof. Dr. Abdul Talib bin Bon
Pengurus
07-4533958
talib
 
CENTRE FOR TECHNOLOGY (CFT) (OIL & GAS)(OnG)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Abdul Latif bin Mohd Tobi
Pengurus
06-9745105
abdlatif
 
CENTRE FOR TECHNOLOGY (CFT)(INFORMATION TECHNOLOGY & COMPUTING) (ITC)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Dr. Kamarudin Malik bin Mohamad
Pengurus
07-4533750
malik
 
CENTRE FOR TECHNOLOG (CFT) (LAW & TECHNOLOGY )(CENTEL)
Nama
Jawatan
No Telefon
/ No HP
Email@uthm.edu.my
/ No Bilik
Puan Norliah bt Yaakub
Menjalankan Tugas Pengurus
07-4537519
norliah
 


© Unit Pengurusan Sistem,
Pejabat Pendaftar, UTHM.